Gezondheidszorg

ACTUELE VAKLITERATUUR voor de gezondheidszorgprofessional

NIEUW verschijnt maart 2021

Scan de QR-code voor meer informatie over deze uitgave

www. cou t i nho . n l

Relatiegerichte zorg Barbara Buijten

Relatiegerichte zorg laat zien dat het bewust worden van houding, communicatie en omgangsvormen een grote rol speelt in de verhouding tussen zorgverlener en patiënt. De uitgave leert je hoe je zorgvuldig contact opbouwt, hoe relationele aspecten als aandacht, betrokkenheid en ruimte voor het perspectief van de ander resulteren in

zelfredzaamheid. Maar ook welke aspecten van de zorgprofessional zelf hier een rol in spelen.

ca. € 23,50 | ca. 224 pagina’s ISBN: 9789046907511 | maart 2021

Deze uitgave leert je problemen uit de praktijk gericht te onderzoeken, onderzoek te waarderen, wetenschappelijke artikelen kritisch te lezen en te komen tot oplossingen voor de praktijkproblemen. In vier delen wordt het onderzoeksproces beschreven en vormt daarmee een student journey. Het boek is een praktische ondersteuning bij het onderwijs rondom evidence-based practice en praktijkgericht onderzoek door alle leerjaren heen. Praktijkgericht onderzoek in de (paramedische) zorg Eveline Wouters e.a.

ca. € 32,95 | ca. 320 pagina’s | 3e druk ISBN: 9789046907825 | maart 2021

Vraag direct jouw docentexemplaar aan

Ontwerpen voor zorg en welzijn Job van ‘t Veer e.a. Design thinking kan zorg- verleners helpen nieuwe ideeën snel concreet te maken. Dit boek helpt om deze ontwerpgerichte manier van denken te ont- wikkelen en toe te passen. In drie delen reikt het boek methoden en tools aan om op een andere manier naar het werk te kijken, proble- men op te lossen en ver- nieuwingen te realiseren. Bevat een toolbox met een brede selectie methoden.

Interprofessioneel communiceren in zorg en welzijn Yvonne van Zaalen e.a. Deze uitgave beschrijft hoe professionals taal en strate- gieën kunnen inzetten om tot een goede afstemming te komen en gezamenlijke doelen te bereiken. Het behandelt o.a. effectief en samenwerkend communi- ceren en de manier waarop je spreekgedrag kunt in- zetten. Checklists, reflectie- opdrachten en casuïstiek helpen bij het evalueren van de communicatie.

Basisboek manage- mentvaardigheden Wouter Fioole e.a. Dit boek introduceert de belangrijkste management- theorieën en biedt werk- vormen ommanagement- vaardigheden te trainen. Het bespreekt essentiële vaardigheden voor leiding- gevenden, zoals het motive- ren van medewerkers en het omgaan met conflicten. Het boek beschrijft zelf- management, het managen

van individuen en het managen van teams en organisaties.

€ 29,95 | 301 pagina’s | 2020 ISBN: 9789046906910

€ 26,50 | 231 pagina’s | 2020 | ISBN 9789046907269

€ 29,95 | 288 pagina’s | 2019 | ISBN 9789046906699

op www.coutinho.nl of scan de QR-code

Samen sterk in onderwijs Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenen- onderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen. Persoonlijk advies over ons studiemateriaal? Educatief adviseur Hajer Temsamani geeft graag advies over de toepassing van ons studiemateriaal in jouw lessen. Ook kun je

bij haar terecht voor een (digitale) presentatie over nieuwe uitgaven.

Daarnaast bieden we content op maat. Dit biedt de mogelijkheid (delen van) onze content in de leeromgeving van de onderwijsinstelling te plaatsen.

temsamani@coutinho.nl 06 12 368 252

Neem contact op met Hajer Temsamani voor persoonlijk advies.

Heb je vragen? Neem contact op met onze klantenservice

info@coutinho.nl 035-694 99 91

www. cou t i nho . n l

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online