Jos Castelijns, Mien Segers en Katrien Struyven - Evalueren om te leren

4.5.2 Motivatie 91 4.5.3 Attributies 92 4.5.4 Responsiviteit 94

Casus 4e: Jessy 95 4.6

Feedback voor zelfregulering: de afstemmingsstrategie 96 4.6.1 De afstemmingsstrategie nader toegelicht 96 4.6.2 Het inzetten en oefenen van de afstemmingsstrategie 97

Casus 4f: Joris 98 4.7 Tot slot 99

Reflectievragen 100

5

De inzet van peer assessment 101

Casus 5a: De spreekbeurt 101 Casus 5b: Ali B 101 Inleiding 102 5.1

Wat is peer assessment? 102 5.1.1 Conceptuele uitleg van begrippen en indelingen 103 5.1.2 Opzet en inrichting van peer assessment 105 5.1.3 Interactie binnen peer assessment 109 5.1.4 Groepssamenstelling bij peer assessment 110 De rol van peer assessment 112 5.2.1 De functies van peer assessment 112 5.2.2 Verwachte effecten van het werken met peer assessment 113 Zelf aan de slag met peer assessment 114 5.3.1 Voorwaarden voor het succesvol inzetten van peer assessment 114 5.3.2 Beoordeling, interactie en samenstelling van de peergroup 115 5.3.3 Criteria 117 5.4 Tot slot 119 Reflectievragen 119 5.2 5.3

6 Hoe goed ken je jezelf? Zelfbeoordeling en zelfreflectie in het onderwijs 121

Casus 6: Zelfreflectie bij een spreekbeurt 121 Inleiding 122 6.1

Definitie van zelfbeoordeling en zelfreflectie 122 6.1.1 Definitie van zelfbeoordeling 123 6.1.2 Definitie van zelfreflectie 124

De rol van zelfbeoordeling en zelfreflectie in het curriculum 126 Hoe gebruik je zelfbeoordeling en zelfreflectie 128 6.3.1 Van zelfobservatie via zelfbeoordeling naar zelfreflectie 128 6.3.2 Toepassingsmogelijkheden 130 6.3.3 Zelfbeoordeling door de leerkracht 132

6.2 6.3

Tot slot 135 Reflectievragen 135

6.4

Made with