Jos Castelijns, Mien Segers en Katrien Struyven - Evalueren om te leren

Inhoudsopgave

Inleiding 13

DEEL 1 Een kader voor Evalueren om te Leren

1

Leer- en motivatietheorieën in vogelvlucht 19

Inleiding 19 1.1

Crisis in onderwijs? 19

Leertheorieën 21 1.2.1 Behaviorisme 21 1.2.2 Cognitivisme 22 1.2.3 Constructivisme 24 1.2.4 Evolutionaire benadering 25 Sociaalconstructivisme en motivatie 26

1.2

1.3 1.4 1.5

Motivatie: van extrinsieke naar intrinsieke theorieën 27

Tot slot 31 Verder lezen 32 Reflectievragen 32

2 Het waarom, wat, wie, wanneer, waarmee en hoe van evalueren 33

Inleiding 33 2.1

Waarom moet worden geëvalueerd? 34 2.1.1 De formatieve functie versus de summatieve functie van evaluatie 35 2.1.2 Hulpvragen bij summatieve en formatieve evaluatie 36 2.2 Wat moet worden geëvalueerd? 37 2.2.1 Procesevaluatie versus productevaluatie 38 2.2.2 Verhoudingen tussen formatieve en summatieve proces- en productevaluatie 39 2.2.3 Evalueren van competenties 40 2.3 Wie moet evalueren? 42 2.3.1 Tips voor wie evalueert 42

Made with