Jos Castelijns, Mien Segers en Katrien Struyven - Evalueren om te leren

wij dan in de wereld van onderwijs, training en levenslang leren verzwijgen wat het aangetoonde effect van feedback is?’ vervolgt Popham. Denken over assessment als een vorm van evalueren waarvan te leren valt, raakt de opvattingen van de leraar over leren en leerprocessen. Bekend is dat opvattingen alleen dán veranderen als ze voor de eigenaar niet langer houdbaar zijn. Met de in dit studieboek opgenomen kennis, voorbeelden en instrumenten vindt niet alleen de aanstaande leraar daarvoor de nodige inspiratie, maar ook de leerkracht met een ruime werkervaring. Door een brede inbedding van het onderwerp in theorieën over leren en instructie vormt de inhoud tevens een waardevolle aanvulling op de bestaan- de literatuur.

Prof. dr. F. Dochy, Katholieke Universiteit Leuven Drs. T. van den Akker, CvB Hogeschool De Kempel, Helmond voorjaar 2011

Made with