Jos Castelijns, Mien Segers en Katrien Struyven - Evalueren om te leren

Evalueren om te Leren

evalueren? Waarom evalueren we? Wat evalueren we? Wie beoordeelt? Wanneer eva- lueren we? Hoe doen we dat? In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan zowel Evalueren van het Leren, als Evalueren om te Leren, wat als doel heeft het leren van leerlingen te stimuleren en te optimaliseren. In hoofdstuk 3 (Evalueren om te Leren: wat bedoel je?) gaan Harm Tillema en Mien Segers in op vragen als: wat betekent de benadering Evalueren om te Leren? Wat is het niet? Ook bespreken zij praktische richtlijnen voor het toepassen van deze benade- ring in de dagelijkse klaspraktijk, voor de professionalisering van leerkrachten en voor het evaluatiebeleid van de school. Deel 2 van dit boek bestaat uit een aantal hoofdstukken met een overwegend prak- tische inslag. In hoofdstuk 4 (Feedback door de leerkracht als motor voor zelfregule- rend leren) gaan Dominique Sluijsmans, Saskia Weijzen, Jos Castelijns en Helga van de Ven in op een van de belangrijkste aspecten van de benadering Evalueren om te Leren, namelijk de feedback die leraren aan leerlingen geven. Feedback kan verschil- lende functies hebben, zoals het geven van aanwijzingen voor het begrijpen van een taak, voor het kiezen en toepassen van bruikbare strategieën om een taak te maken, voor zelfregulering en het vasthouden van de motivatie. In dit hoofdstuk wordt on- der andere ingegaan op vragen als: Wat is feedback? Welke soorten zijn er? Hoe geef je feedback? Welke praktische richtlijnen voor feedback pas je het best toe? In het bijzonder wordt ingegaan op feedback die leerlingen ondersteunt bij zelfgereguleerd leren en die hun motivatie voor leren bevordert. In hoofdstuk 5 (De inzet van peer assessment ) gaan Nanine van Gennip en Stella van der Wal-Maris in op de feedback die leerlingen aan elkaar geven. Bekend is dat die vorm van feedback een krachtig effect kan hebben op de kwaliteit en de uitkomsten van het leerproces. Peer feedback daagt leerlingen uit om een actieve rol te nemen in het leerproces. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op vragen als: Wat is peer assess- ment? Wat zijn de voordelen? Wat zijn valkuilen? Ook worden praktische richtlijnen voor de vormgeving van peer assessment in de klas gegeven. Bij Evalueren om te Leren wordt een sterk accent gelegd op zelfbeoordeling en zelf- reflectie. Door zelfbeoordeling en zelfreflectie krijgen leerlingen inzicht in de leerdoe- len en in hun eigen leerproces. In hoofdstuk 6 (Hoe goed ken je jezelf? Zelfbeoordeling en zelfreflectie in het onderwijs) beantwoorden Desirée Joosten-ten Brinke, Saskia Blom en Kelly Meusen vragen als: Wat is zelfbeoordeling en zelfreflectie? Welke plaats heeft zelfreflectie in het curriculum van de school? Hoe kun je zelfreflectie en zelfbe- oordeling leren? Hoe kun je beide in de dagelijkse onderwijspraktijk toepassen? Ten slotte gaan de auteurs ook in op het belang van zelfbeoordeling en zelfreflectie van leerkrachten en geven daarvoor praktische aanwijzingen. Een vorm van evalueren die de laatste tijd in scholen steeds vaker wordt toegepast en die met name wordt gebruikt in het kader van Evalueren om te Leren is werken met portfolio’s. Jeanine Haenen en Nyree Schipper gaan in hoofdstuk 7 in op vragen als: Wat zijn portfolio’s? Welke functies hebben ze? Wat gaat erin? Hoe zien ze eruit? Welke mogelijkheden bieden ze voor scholen? Wat is de relatie tussen werken met portfolio’s en het afnemen van toetsen? Of gaan die twee niet samen? Welke prakti- sche richtlijnen kunnen gegeven worden voor het werken met portfolio’s?

14

Made with