Jos Castelijns, Mien Segers en Katrien Struyven - Evalueren om te leren

12.2.1 Criteria voor de WAT-vraag 216 12.2.2 Criteria voor de HOE-vraag 217 12.2.3 Criteria voor de GEVOLG-vraag 217

12.3 Tot slot 218

Reflectievraag 219

Bijlage 1 Samenvatting van de bouwstenen 221

Bijlage 2 Inleiding op het gebruik van een leerwinstdocument (Blom, 2011) 223

Bijlage 3 TAFL-Q (aangepaste versie) 225

Literatuur 227

Register 235

Over de auteurs 241

Made with