Jos Castelijns, Mien Segers en Katrien Struyven - Evalueren om te leren

DEEL 3 Bouwstenen voor schoolbeleid

10

Opvattingen van leerkrachten over Evalueren om te Leren 181

Casus 10: Martine 181 Inleiding 182 10.1 Hoe denken leerkrachten over Evalueren om te Leren? 182

10.1.1 Het idee dat Evalueren om te Leren onduidelijk is 183 10.1.2 Het idee dat Evalueren om te Leren tijdrovend is 184 10.2 Het effect van verschillende idee├źn over Evalueren om te Leren 184 10.2.1 Verschillen tussen denken en doen 184 10.2.2 Verschillen tussen percepties van leerkrachten en van leerlingen 185 10.2.3 Verschillen in percepties en demotivatie 186 10.3 Hoe ontstaat de kloof? 187 10.3.1 Zelfvertrouwen in doceren 187 10.3.2 Schooltaalbeheersing 188 10.4 Tot slot 188 Reflectievragen 189

11

Educatief partnerschap: Evalueren om te Leren met ouders 193

Casus 11a: Huiswerk 193 Casus 11b: Werken met een portfolio 193 Inleiding 194

11.1 Samen werken aan leren 194 11.2 Educatief partnerschap 195 11.3 Wederzijdse verwachtingen 200 11.4 Basisbehoeften van leerkrachten, leerlingen en ouders 202 11.4.1 De behoefte aan veilige relaties 202 11.4.2 De behoefte jezelf als competent te ervaren 203 11.4.3 De behoefte aan autonomie 203 11.5 Verschillen tussen ouders 204 11.6 Communiceren met ouders 204 Casus 11c: Inloggen 205 11.7 Verschillen tussen scholen in educatief partnerschap 206 11.8 Tot slot 208 Reflectievragen 208

12 Kwaliteit garanderen in een context van Evaluatie om te Leren 211

Casus 12: Robothondje 211 Inleiding 211 12.1 Fasen in het beoordelingsproces 212 12.2 Kwaliteitscriteria in het beoordelingsproces: een raamwerk 25

Made with