Hans van der Heijde, Luuk Kampman en Klaas Bruin - Culturele diversiteit in de klas

Inhoud

Inleiding 11

Deel 1 De Nederlandse samenleving en culturele diversiteit 15

1 Verkenning 17

1.1 Inleiding 17 1.2 De migratiegeschiedenis van Nederland in vogelvlucht 17 1.3 De twintigste eeuw 20 1.4 Vluchtelingen en asielzoekers 25 1.5 Begrippen en aanduidingen 27 1.6 Problemen en knelpunten 30 1.7 Onderwijs 31 2 De Nederlandse multiculturele samenleving anno nu 33 2.1 Inleiding 33 2.2 16,9 miljoen mensen 33 2.3 Nogmaals vluchtelingen en asielzoekers 35 2.4 Immigranten, maar voor hoelang? 38 2.5 Inburgering 38 2.6 Spreiding en concentratie 40 2.7 Leeftijdsopbouw en geboorten 41

2.8 De arbeidsmarkt 43 2.9 Opleidingsniveau 45

2.10 Concentratie en zwarte en witte scholen 47 2.11 Integratie als maatschappelijke noodzaak 49 2.12 Intercultureel onderwijs (ico) 50

Deel 2 Denken, handelen en cultuur nader onderzocht 53

3 Sociale categorisatie, stereotypen en vooroordelen 55 3.1 Inleiding 55

3.2 Categorisatie 55 3.3 Stereotypen 57

3.4 Stereotypen en gedrag 60 3.5 De selffulfilling prophecy 61 3.6 Pygmalioneffect en de leraar 62

Made with