Hans van der Heijde, Luuk Kampman en Klaas Bruin - Culturele diversiteit in de klas

Inleiding

De multiculturele samenleving als vloeibaar begrip Tradities, folklore, taal en dialecten variëren sterk per Nederlandse landstreek: Nederland kent, net als de samenleving van vrijwel elk land, een grote culturele diversiteit. Beneden de grote rivieren kent het jaarlijkse carnaval een lange tra- ditie, boven de rivieren is dat alleen zo in gebieden met een bevolking die een katholieke geschiedenis deelt; carnaval is immers verbonden met de katholieke vastenperiode. In Friesland is het Fries voor een deel van de bevolking de eerste taal, en in Twente geldt dat voor het Twentse Nedersaksisch. Toch is het niet deze culturele diversiteit waar we aan denken zodra het be- grip ‘multiculturele samenleving’ valt. Dat begrip associëren we met de culturele diversiteit die samenhangt met de vestiging in Nederland van groepen mensen afkomstig uit andere landen. En dat moet verder worden ingeperkt tot groepen die zich tamelijk recent in Nederland hebben gevestigd en die degenen wier wor- tels dieper in Nederland steken op grond van bepaalde kenmerken – naam, re- ligie, accent, uiterlijke kenmerken, zoals huidskleur – als ‘anders’ menen te her- kennen. Met ‘anders’ wordt dan zoiets bedoeld als ‘niet (helemaal) Nederlands’. Maar eigenlijk moeten we schrijven ‘nóg als “anders” menen te herkennen’, want mensen met bijvoorbeeld een Frans, Duits of Indonesisch (Indisch) klinkende achternaam, die kan duiden op migratie naar Nederland van voorouders, wor- den zelden nog als ‘anders’ en ‘anderen’ aangemerkt. Dat maakt het begrip ‘multiculturele samenleving’ tot een moeilijk grijpbaar, bijna vloeibaar begrip. En hetzelfde geldt eigenlijk voor alle begrippen die er in het publieke debat mee in verband worden gebracht, zoals ‘autochtoon’, ‘alloch- toon’, ‘immigratie’, ‘integratie’, ‘inburgering’, ‘aanpassing’ en ‘dé Nederlandse cul- tuur’. Maar ze mogen dan vloeibaar en ongrijpbaar zijn, velen tonen grote gevoe- ligheid als daar publiekelijk de conclusie aan wordt verbonden dat je er dus niet zoveel mee kunt en dat het bijvoorbeeld onmogelijk is om dé Nederlander cul- tureel te typeren. Dat ondervond (toen nog prinses) Máxima toen zij in 2007 bij de presentatie van een onderzoeksrapport daarover zei dat in elk geval één ding haar duidelijk was geworden: dé Nederlander bestaat niet. Daar had ze na- tuurlijk groot gelijk in, want zou die Nederlander bestaan, dan is die zo uniek dat Madame Tussauds deze onmiddellijk een plek moet geven in haar wassen- beeldenkabinet. Maar veel Nederlanders zagen zichzelf kennelijk wel degelijk als dé typische Nederlander, voelden zich tekortgedaan, toonden zich beledigd en

11

Made with