Hans van der Heijde, Luuk Kampman en Klaas Bruin - Culturele diversiteit in de klas

6.10 Wij/zij? 135 6.11 Onderwijsdiscussies 136 6.12 Scholen op islamitische grondslag 137 6.13 Isk’s 139 6.14 Nogmaals zwarte en witte scholen 140 6.15 Aandacht voor intercultureel onderwijs (ico) 140

Deel 3 De leraar, de klas en de praktijk 141

7 Intercultureel onderwijs in de praktijk 143 7.1 Inleiding 143 7.2 Maar nu de praktijk 144

7.3 De leraren 144 7.4 De school 145

7.5 De inrichting van het klaslokaal 146 7.6 De samenstelling van de klas (1) 146 7.7 De samenstelling van de klas (2) 147 7.8 Beoordeling van lesmateriaal 149 7.9 De leraar als normsteller en normhandhaver 152 7.10 De leraar als rechter 154 7.11 De leraar als beoordelaar 155 7.12 De leraar als begeleider 157 7.13 De leraar als contactpersoon 159 8 Leren door te spelen en door te observeren 161

8.1 Inleiding 161 8.2 Simulaties 161 8.3 Simulatie Motto 162

8.4 De simulatiespelen StarPower en BaFa’ BaFa’ 165 8.5 De incidentmethode: waar leg jij de grens? 168 8.6 Observatieopdrachten 170 8.7 Werkplekleren, maar waar? 173

Literatuur 174

Illustratieverantwoording 176

Register 177

Over de auteurs 181

Made with