Marius Hogendoorn - Communicatieonderzoek

Inhoudsopgave

15 19 19 19 20 22

Inleiding

DEEL I Communicatieenonderzoek

1

Communicatiealsonderwerpvanonderzoek 1.1 Inleiding 1.2 Communicatieals fenomeen 1.3 Hetbelangvancommunicatievoororganisaties 1.4 Tweewereldenvancommunicatie: offlineenonline 1.5 Communicatiealsonderdeel vanhet organisatiebeleid 25 1.6 De integratievandecommunicatiefunctie indeorganisatie 27 1.7 Business Intelligence 30 2 De relatie tussencommunicatieenonderzoek 33 2.1 Inleiding 33 2.2 Afbakeningvancommunicatieonderzoek 33 2.3 Vandatanaarkennis 35 2.4 Benaderingenvancommunicatieonderzoek 37 2.5 Debehoefteaancommunicatieonderzoek 39 2.6 Beperkingenvancommunicatieonderzoek 42 2.7 De statusvanonderzoeksresultaten 44 2.8 Onderzoekenkennismanagement 47 3 Communicatieonderzoeksbeleid 51 3.1 Inleiding 51 3.2 Debetekenisvan informatie 51 3.3 Communicatieonderzoekbinneneenorganisatie 54 3.4 Communicatieonderzoek: investeringen rendement 55 3.5 Basisfuncties: verkennen, voorbereidenenverantwoorden 60

Made with