Marius Hogendoorn - Communicatieonderzoek

Deel III Onderzoekstypen

175 175 176 179 182 183 185 187 188 188 193 195 199 200 203 210 213 216 218 220

9

Vormenvancommunicatieonderzoek

9.1 Inleiding 9.2 Monitoring 9.3 Opinie- enomgevingsonderzoek 9.4 Psychografischen lifestyleonderzoek 9.5 Merkonderzoek 9.6 Positioneringsonderzoek 9.7 Conceptonderzoek 9.8 Pretestenenusabilityonderzoek 9.8.1 Pretesten 9.8.2 Usabilityonderzoek 9.9 Tekstanalyse 9.10 Leesbaarheidstoetsen 9.11 Communicatieaudit 9.12 Communicatie-effectonderzoek 9.13 Mediumbereikonderzoek 9.13.1 Printmedia 9.13.2 Televisie 9.13.3 Radio 9.13.4 Internet

9.14 Reclamebereikonderzoek 224 9.15 Reclameherinnerings- en reclameherkenningsonderzoek 228 9.16 Lezerskringonderzoek 230 9.17 Corporate-image- en reputatieonderzoek 231 9.18 Identiteitsonderzoek 237 9.19 Cultuuronderzoek 239 9.20 Medewerkerstevredenheids- enmotivatieonderzoek 243 9.21 Kennismanagementonderzoek 246 9.22 Serviceonderzoek 248 9.23 Klantentevredenheidsonderzoek 250 9.24 Socialmediaonderzoeken inhoudsanalyse 253 9.25 Vormgevingsonderzoek 257 9.26 Direct-marketing- endirect-mailonderzoek 259 9.27 Sponsoringsonderzoek 261

Made with