Marius Hogendoorn - Communicatieonderzoek

3.6 Accountabilityvandecommunicatiefunctie 3.6.1 Inleiding 3.6.2 Financieel-economischeopvatting 3.6.3 Professioneel-inhoudelijkeopvatting

62 62 64 65 69 69 69 72 78 81 85 88 95 95 95 96 98

4

Doelen, doelstellingeneneffectenvancommunicatie

4.1 Inleiding 4.2 Effectenvancommunicatie 4.3 Doelenendoelstellingen 4.4 Dedoelenboom 4.5 Streefniveausvandoelstellingen 4.6 Doelgerichtevraagformulering 4.7 Prestatie-indicatoren

5

Indelingenvancommunicatieonderzoek

5.1 Inleiding 5.2 Dehistorie

5.2.1 Reclameonderzoek 5.2.2 Voorlichtingsonderzoek 5.2.3 Public-relationsonderzoek 5.3 Algemeneclassificatiesvancommunicatieonderzoek 5.3.1 Indelingenvanonderzoekopbasisvan naamsaanduidingen 5.3.2 Indelingenvanonderzoekopbasisvan overigecriteria 5.4 Eenonderzoekspiramide: procesfaseneneffectsoorten

100 102 103 104 109 115 115 115 116 117 119

DEEL II Onderzoek

6

Hetonderzoeksprincipe: eenproces van systematisch handelen

6.1 Inleiding 6.2 Zoekenenonderzoeken 6.3 Definitievanonderzoek 6.4 Deempirischecyclus 6.5 Fundamenteel onderzoek

Made with