Catalogus 2015 - NT2 & Inburgering

Uitgeverij Coutinho is een zelfstandige uitgeverij die in 1976 werd opgericht door Dick Coutinho. In ruim dertig jaar is het bedrijf uitgegroeid tot een middelgrote educatieve uitgeverij met een breed aanbod aan leermiddelen voor het hoger- en het volwas- senenonderwijs. Uitgeverij Coutinho wil het onderwijs faciliteren. We doen dit door de docent te onder- steunen in zijn lespraktijk en de student te helpen bij het behalen van goede studie- resultaten. Daarvoor ontwikkelen we kwalitatief hoogstaand les- en studiemateriaal dat nauw aansluit bij de onderwijspraktijk. Daarbij richten wij ons op betaalbare producten, zonder concessies te doen aan de kwaliteit, didactiek en uitvoering.

Voorwoord Het NT2-onderwijs ontwikkelt zich voortdurend. Niet alleen door onderzoek naar tweedetaalverwerving en nieuwe inzichten uit de praktijk, maar ook door gewijzigde regelingen voor inburgering en de internationalisering van het hoger onderwijs. Bij Uitgeverij Coutinho vindt u uitgaven die meebewegen met die ontwikkelingen. Zo is het Handboek Nederlands als tweede taal geheel geactualiseerd. Ook presenteren we in deze catalo- gus op veler verzoek een totaalmethode voor niveau B2 naar C1: Nederlands naar perfectie . Iedere cursist is verschillend. Welke methode het beste past, hangt af van het niveau, het leertempo en het uitstroomdoel. Bij Uitgeverij Coutinho vindt u uitgaven voor alle ERK-niveaus en NT2-examens. Daarnaast zijn er uitgaven voor docenten. In deze catalogus vindt u een overzicht van onze NT2-uitgaven. Daarnaast vindt u een digitaal overzicht van alle NT2-uitgeven op www.coutinho.nl/nt2. Veel van onze uitgaven zijn prima bruikbaar voor lessen NVT. Hebt u vragen over uitgaven of ideeën voor nieuw lesmateriaal, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Bookshelf: Educatieve e-books Creëer een rijke, geïntegreerde digitale leeromgeving voor u en uw studenten. De meeste actuele hbo-boeken van Uitgeverij Coutinho zijn beschikbaar als e-book via het Bookshelf platform.

Ga naar onze website voor een eenvoudig overzicht van de beschikbare titels.

Met vriendelijke groet, Uitgeverij Coutinho

Ilke Jacobs Uitgever

www.coutinho.nl/bookshelf

Inhoud

Overzicht NT2-niveaus

05 06

NT2-vaardigheden Werk & samenleving

14 21 23 26

Nieuw & Herzien

NT2-totaalmethodes 07 Inburgering & alfabetisering 12

Docenten NT2

Algemene voorwaarden

2

3

Made with