Brochure vreemde talen

Animerende publicatie

VREEMDE TALEN 2023

SPRAAKWATER Werkvormen voor spreekvaardigheid Lotte Minnema

Oefenen met spreken is van groot belang voor het verloop van de taalontwikkeling van cursisten. Tegelijkertijd vraagt het oefenen van spreekvaardigheid in de les veel van taaldocenten. Want hoe krijg je alle cursisten aan het spreken? Hoe zorg je voor voldoende spreektijd per cursist? En hoe breng je variatie aan? Dit boek biedt 42 werkvormen voor spreekvaardigheid, uitgewerkt in heldere stappenplannen en voorzien van voorbeelden en tips. € 22,50 (incl. online studiemateriaal) | 112 pagina’s | 2021 | ISBN boek 9789046907474

DIFFERENTIËREN IN HET TALENONDERWIJS Kleine ingrepen, grote effecten Johan Keijzer, Karen Verheggen & Det van Gils

Hoe zorg je dat een groep leerlingen of cursisten gemotiveerd met de doeltaal aan de slag gaan? Taalleerders kunnen er veel baat bij hebben om op hun eigen niveau, manier en tempo te werken. Ook het ministerie en de inspectie willen aandacht voor het bevorderen van differentiatie in de lessen. Dit boek is een praktisch inspiratieboek vol met tips voor kleine ingrepen en werkvormen die recht doen aan de verschillen tussen leerlingen of cursisten in heterogene en homogene groepen.

€ 36,95 (incl. online studiemateriaal) | 269 pagina’s | 2016 ISBN boek 9789046905456 | ISBN e-book 9789046964019

WOORDENSTROOM Werkvormen voor woordenschat L otte Minnema

Woorden leren gaat niet vanzelf. Een nieuw woord moet ongeveer zeven keer voorbijkomen voordat een cursist het goed kan onthouden. Herhaling van nieuwe woorden is dus essentieel, maar schiet er tijdens de les vaak bij in. Dit boek bevat veertig gevarieerde werkvormen om woorden op een actieve en speelse manier terug te laten komen in de taalles. € 16,95 (incl. online studiemateriaal) | 107 pagina’s | 2018 | ISBN boek 9789046906088

OOK INTERESSANT

Taalprikkels Korte activiteiten voor elke taalles

Actief met taal Didactische werkvormen voor het talenonderwijs

De kleine schrijfgids Adviezen voor een goede zinsbouw, woordkeuze en spelling

€ 30,50 (incl. online studiemateriaal) 179 pagina’s | 2e druk 2015 ISBN boek 9789046904398 ISBN e-book 9789046962855

€ 22,50 (incl. online studiemateriaal) 140 pagina’s | 2016 ISBN 9789046905173

€ 16,95 160 pagina’s | 7e druk 2016 ISBN boek 9789046904862 ISBN e-book 9789046963210

NIEUW

TAAL IN BEELD 45 taalgerichte werkvormen bij beeldmateriaal Masja Mesie, Guus Perry & Marieken Pronk

Nieuwsgierigheid is de motor van het leren, zo weten we uit hersenonderzoek. Leerlingen die nieuwsgierig zijn, stellen graag vragen. Door het inzetten van beeld voelen ze zich meer betrokken bij de les en onthouden daardoor de gegeven informatie beter. Dat helpt enorm bij het leren van een nieuwe taal. In dit boek zijn 45 eigentijdse, frisse oefeningen opgenomen die docenten in hun lessen kunnen gebruiken om leerlingen met beelden te prikkelen, nieuwsgierig te maken en taal uit te lokken. € 18,95 (incl. online studiemateriaal) | 119 pagina’s | 2019 | ISBN boek 9789046907061

ACTIEF MET TAALVAARDIGHEID Werken met literaire genres in de klas F rançoise Lucas

Dit boek is een praktisch werkvormenboek waar de (aankomend) docent MVT en NT2 gelijk mee aan de slag kan. Het boek biedt uitkomst om op een speelse en actieve manier de leerlingen de vaardigheden luisteren, schrijven, lezen en spreken te laten oefenen. Aan de hand van literaire genres als drama, poëzie, stripverhalen, detectives, sprookjes, autobiogra ie en media worden 60 werkvormen gegeven die taaloverstijgend zijn. Per werkvorm staat aangegeven vanaf welk ERK-niveau deze is toe te passen. € 30,50 | 172 pagina’s | 2015 | ISBN boek 9789046904992 | ISBN e-book 9789046963371 DIGITAAL Werkvormen voor het talenonderwijs Masja Mesie, Guus Perry & Patricia Rose Digitale middelen kunnen een geweldige toevoeging zijn voor je taalles. Ze zorgen voor afwisseling in de klas, bevorderen de motivatie van je leerlingen en kunnen een goede aanvulling zijn op de huidige lesopzet. Maar hoe kun je die digitale middelen effectief gebruiken? Wat voor werkvormen verzin je eromheen? Voor docenten die met deze vraag worstelen, is er nu DigiTaal. Dit boek is een verzameling van vijftig kant-en-klare werkvormen voor de taalles en bevatten voorbeelden voor uitbreiding naar een hoger taalniveau. € 27,95 (incl. online studiemateriaal) | 150 pagina’s | 2017 | ISBN boek 9789046905517

OOK INTERESSANT

Grenzeloos lesgeven Praktische gids voor de zelfstandige online taaldocent

Unmute Activerende didactiek voor de online taalles

Impact op afstand Online lesgeven in het hoger onderwijs

€ 18,95 (incl. online studiemateriaal) 100 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907900 ISBN e-book 9789046970126

€ 22,50 155 pagina’s | 2020

€ 14,95 72 pagina’s | 2020

ISBN boek 9789046907764 ISBN e-book 9789046969878

ISBN boek 9789046907757 ISBN e-book 9789046969922

HANDBOEK TAALKUNDE Arina Banga, Petra Poelmans, Josefien Sweep & Véronique Verhagen (red.) Hoe zit taal in elkaar en hoe leren en gebruiken mensen taal? Dit boek behandelt op een toegankelijke en overzichtelijke manier het fascinerende systeem achter taal. Het boek omvat alle leerdoelen over taalbeschouwing uit de kennisbasis voor toekomstige docenten Nederlands en biedt andere studenten een boeiende inleiding in de taalkunde. De auteurs verbinden de theorie met de dagelijkse lespraktijk door ideeën aan te dragen voor in de klas. NIEUW

€ 44,50 (incl. online studiemateriaal) | 384 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046904534 | ISBN e-book 9789046963005

HANDBOEK VREEMDETALENDIDACTIEK vertrekpunten - vaardigheden - vakinhoud S ebastiaan Dönszelmann, Catherine van Beuningen, Anna Kaal & Rick de Graaff (red.) Vreemde talen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wie meerdere talen beheerst, heeft ruimere communicatiemogelijkheden en is beter in staat om taal te doorzien en om zich in te leven in andere culturen. Maar hoe help je iemand om taalvaardig en taal- en intercultureel bewust te worden? Dit boek maakt (toekomstige) taaldocenten wegwijs in de verschillende domeinen van het vreemdetalenonderwijs.

€ 49,95 (incl. online studiemateriaal) | 480 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046907641 | ISBN e-book 9789046969403

LITERATUUR EN FILM IN HET VREEMDETALENONDERWIJS Ewout van der Knaap

Literatuur kan de taalverwerving in vreemde talen in het voortgezet onderwijs en secundair onderwijs op vele gebieden ondersteunen. Met literatuur en film kun je het oefenen van taalvaardigheden namelijk inhoud geven en koppelen aan communicatieve situaties. Taal is zoveel meer dan woorden en grammatica leren. In dit boek wordt aan de hand van veel praktische voorbeelden duidelijk dat literatuur en andere fictievormen al vanaf de onderbouw goed ingezet kunnen worden in het vreemdetalenonderwijs.

€ 31,95 (incl. online studiemateriaal) | 269 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906774 | ISBN e-book 9789046968062

OOK INTERESSANT

Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs

Taaltempo Nederlands Training van gespreksvaardigheid

Taaltempo Italiaans Training van gespreksvaardigheid

€ 57,95 (incl. online studiemateriaal) 480 pagina’s | 3e druk 2022 ISBN boek 9789046908358 ISBN e-book 9789046971727

€ 19,95 179 pagina’s | 2e druk 2011 ISBN boek 9789046902813

€ 18,50 144 pagina’s | 3e druk 2012 ISBN boek 9789046903209

ENGLISH GRAMMAR THROUGH DUTCH EYES Tony Foster, Martijn Lemmen, Dick Smakman, Aletta G. Dorst & Philomeen Dol To be able to understand and speak a language well, you need to know the rules of that language. Ideally, learning these rules should be as enjoyable and easy as possible. This is where this book and its accompanying website come into the picture: This book is a contrastive English grammar. Its focus on the differences with Dutch makes it easier for Dutch-speaking students to learn the rules of English. It also gives teachers and future teachers an idea of which areas of English grammar are more difficult to teach.

€ 31,95 | (incl. online studiemateriaal) | 192 pagina’s | 2018 | ISBN boek 9789046906354

ACADEMIC WRITING IN ENGLISH A Process-Based Approach Janene van Loon, Arnoud Thüss, Nicole Schmidt & Kevin Haines

For second-language writers, academic writing in English can be very challenging. Non-native English students can apply structural, linguistic and stylistic skills and strategies, to help them produce English academic texts. This book aims to increase learners’ awareness and understanding of these skills and strategies.

€ 30,95 | 240 pagina’s | 3e druk 2018 | ISBN boek 9789046906491

EFFECTIVE WRITING IN ENGLISH A sourcebook Mike Hannay & J.Lachlan Mackenzie

Van veel Nederlandstalige academici en hbo'ers wordt verwacht dat zij correct, aantrekkelijk en doeltreffend Engels schrijven. Dit boek is een betrouwbare leidraad bij het Engelstalige schrijfproces. Het geeft praktische adviezen hoe een overtuigende Engelse tekst geschreven moet worden, met aandacht voor het structureren van de tekst, het ordenen van alinea's en zinnen, en het redigeren van het eindresultaat.

€ 36,50 (incl. online studiemateriaal) | 304 pagina’s | 3e druk 2017 | ISBN boek 9789046905739

OOK INTERESSANT

Taaltempo Engels Training van gespreksvaardigheid

Effective Strategies for Academic Writing Essay | Paper | Thesis | Journal | Article | Bachelor | Master | PhD

Principles and Pitfalls of English Grammar

€ 30,50 (incl. online studiemateriaal) 259 pagina’s | 2016 ISBN boek 9789046905050 ISBN e-book 9789046964132

€ 30,95 (incl. online studiemateriaal) 221 pagina’s | 3e druk 2014 ISBN boek 9789046903629 ISBN e-book 9789046962879

€ 27,95 (incl. online studiemateriaal) 240 pagina’s | 2011 ISBN boek 9789046902592

YALLA YALLA Basiscursus Arabisch op weg naar A1 deel 1 Josien Boetje , Mariska Keizer Verbeek & Rami al-Sheikh

Yalla Yalla! is een eigentijdse, effectieve methode om kennis te maken met de Arabische taal. Met dit eerste deel leer je eenvoudige gesprekken te voeren over jezelf, je familie, begroeten en bedanken. Ook leer je eenvoudige tekstjes lezen en schrijven. Op de website van de methode is audio- en beeldmateriaal en aanvullend oefenmateriaal te vinden.

€ 44,95 | 216 pagina’s | 2021 | ISBN boek 9789046907030 Oefenboek (incl. online studiemateriaal) | € 22,50 | 154 pagina's | ISBN boek 9789046907047

SUPPLEMENTEN SYRISCH/MAROKKAANS/EGYPTISCH Josien Boetje, Mariska Keizer Verbeek Deze supplementen zijn een aanvulling op Yalla Yalla! deel 1 tekstboek. Ze bevatten de luisterteksten en de leesteksten van in het Marokkaans, Egyptisch en Syrisch met de bijbehorende audio en en oefeningen. Ook vind je er uitleg van de verschillen tussen het Modern Standaard Arabisch en het Syrisch, Marokkaans en Egyptisch voor wat betreft uitspraak en grammatica. Supplement Syrisch | € 24,95 | 2022 | 1 10 pagina’s | ISBN boek 9789046908402 Supplement Marokkaans | € 24,95 | 2022 | 1 12 pagina’s | ISBN boek 9789046908396 Supplement Egyptisch | € 24,95 | 2022 | 108 pagina’s | ISBN boek 9789046908389 (Allen incl. online studiemateriaal)

SCHRIJFSCHRIFT Josien Boetje, Mariska Keizer Verbeek

NIEUW

Dit schrijfschrift is voor bedoeld voor iedereen die een cursus Arabisch volgt en graag extra wil oefenen met het schrijven van letters, woorden en zinnen in het basishandschrift nàsg. Het kan ook gebruikt worden als je je kennis van het Arabische alfabet op een praktische manier wilt opfrissen, of als je het nàsg al kent, maar het snelschrift roeqԐà wilt leren lezen en schrijven.

ca. 2 7 , 2 5 (incl. online studiemateriaal) | 240 pagina’s | februari 2023 | ISBN 9789046908419

OOK INTERESSANT

Arabisch voor beginners 1 & 2

Basiscursus Marokkaans-Arabisch Triq s-salama

Leergrammatica Arabisch

Deel 1 | € 37,95 208 pagina’s | 8e druk 2015 ISBN boek 9789046905067 Deel 2 | € 37,95 280 pagina’s | 8e druk 2020 ISBN boek 9789046907740

€ 43,50 (incl. online studiemateriaal) 268 pagina’s | 2e druk 2016 ISBN boek 9789046904961

€ 53,50 (incl. online studiemateriaal) 432 pagina’s | 2e druk 2015 ISBN boek 9789046904855

SPOKO SPOKO Basiscursus Pools Katarzyna Wiercińska

Het Pools is een van de grootste talen van de Europese Unie. Polen wordt steeds populairder als vakantiebestemming. Het is ook een van de snelst groeiende economieën in de Europese Unie. Basiskennis van het Pools opent nieuwe zakelijke mogelijkheden in Polen en kan goed van pas komen in Nederland als je bijvoorbeeld op je werk met Poolse werknemers of collega’s wilt communiceren. De methode bestaat uit een tekst- en oefenboek en een website. Tekstboek | € 44,95 (incl. online studiemateriaal) | 331 pagina’s | 2021 | ISBN boek 9789046907290 Oefenboek | € 25,95 (incl. online studiemateriaal) | 283 pagina’s | 2021 | ISBN boek 9789046907306

ARET RUNT Basiscursus Zweeds A1-A2

Met de frisse, communicatieve cursus Året runt kun je je gemakkelijk verstaanbaar maken in het Zweeds. Deze methode tot en met niveau A2 volgt het verhaal van een Nederlands gezin met twee pubers dat een jaar in Zweden gaat wonen. De familie loopt in haar nieuwe woonplaats tegen allerlei nieuwe, typisch Zweedse situaties aan. Hierdoor kom je veel te weten over de cultuur en gewoonten van het land en leer je op een speelse manier de Zweedse taal.

Tekstboek (incl. online studiemateriaal) | € 44,95 | 311 pagina’s | 2021 | ISBN boek 9789046907009 Oefenboek (incl. online studiemateriaal) | € 22,50 | 189 pagina’s | 2021 | ISBN boek 9789046907016

MILAO NIEUWGRIEKS Dafni Alverti & Despina Moysiadou

Deze frisse, communicatieve methode richting niveau A2 staat boordevol cultuur en muziek en is daarmee een ideale voorbereiding op een verblijf in Griekenland. De methode behandelt eerst het alfabet en vervolgens zestien communicatieve onderwerpen. Het tekstboek is gericht op gebruik in de les en bevat luister- en leesteksten en bijbehorende verwerkingsopdrachten. Grammatica en woordenschat worden geïntroduceerd aan de hand van de teksten en dialogen.

Tekstboek (incl. online studiemateriaal) | € 44,95 | 292 pagina’s | 2017 | ISBN boek 9789046905340 Oefenboek (incl. online studiemateriaal) | € 24,95 | 244 pagina’s | 2017 | ISBN boek 9789046905333

OOK INTERESSANT

Russisch-Nederlands woordenboek

€ 33,95 685 pagina’s | 2014 ISBN boek 9789046904374

€ 55,95 575 pagina’s | 8e druk 2007 ISBN boek 9789062834914

START. ES 1 Spanish for beginners Cristina Irún-Chavarría & Nuria González-Gutiérrez

Na Chinees is Spaans de meest gesproken moedertaal ter wereld, en de vraag naar cursussen Spaans is al jaren groeiende. Veel cursisten hebben hierbij behoefte aan taalhandelingen die ze direct toe kunnen passen. Start.es 1 maakt het mogelijk om cursisten in relatief weinig contacturen naar niveau A1 te brengen. De interactieve website biedt veel gelegenheid om zelfstandig te werken, maar kan ook in de les worden gebruikt. De uitgave wordt opgevolgd door Start.es 2.

€ 33,95 (incl. online studiemateriaal) | 171 pagina’s | 2016 ISBN boek 9789046904732 | ISBN e-book 9789046963029

START. ES 2 Spanish for beginners Cristina Irún Chavarría & Nuria González Gutiérrez

Met Start.es 2 werkt de cursist van het reeds behaalde A1-niveau naar niveau A2 van het Europees Referentiekader (ERK), aan de hand van thema’s als culturele verschillen, liefdesrelaties en sociale verhoudingen. De uitgave bestaat uit een zeer uitgebreide website en een werkboek.

€ 33,95 (incl. online studiemateriaal) | 151 pagina’s | 2017 ISBN boek 9789046905722 | ISBN e-book 9789046964118

PRIMERA & SEGUNDA ETAPA Spaans voor beginners Primera Etapa: Lola Ortega & Elena Carbonell - Segunda Etapa: Elena Carbonell Primera etapa is een communicatieve methode Spaans voor volwassenen. De mondelinge communicatie staat centraal. De cursisten leren Spaans spreken aan de hand van veel beeldmateriaal en gevarieerde opdrachten. Ook leren ze het lezen en schrijven van teksten die ze tegenkomen tijdens een verblijf in een Spaanstalig land. Segunda Etapa is het vervolg op Primera etapa. Aan de hand van veel beeldmateriaal en gevarieerde opdrachten leren cursisten Spaans. Absolute meerwaarde voor het mbo en hbo is de toevoeging zakelijk Spaans. Primera Etapa tekstboek € 37,95 (incl. online studiemateriaal) | 180 pagina’s | 2010 | ISBN 9789046901724 Primera Etapa oefenboek € 22,50 (incl. online studiemateriaal) | 150 pagina’s | 2010 | ISBN 9789046901731 Segunda Etapa tekstboek € 37,95 (incl. online studiemateriaal ) | 219 pagina’s | 2015 | ISBN 9789046903377 Segunda Etapa oefenboek € 20,50 (incl. online studiemateriaal) | 110 pagina’s | 2015 | ISBN 9789046903384

OOK INTERESSANT

Palabras Methode woordenschatverwerving Spaans

opSTAP Italiaans

Parole Methode woordenschatverwerving Italiaans

€ 27,50 (incl. online studiemateriaal) 171 pagina’s | 2011 ISBN 9789046902578

€ 27,95 (incl. online studiemateriaal) 171 pagina’s | 2015 ISBN 9789046904381

€ 27,95 160 pagina’s | 6e druk 2018 ISBN 9789046906040

HERZIEN

CHINEES? ’N MAKKIE! DEEL 1 & 2 Tin Chau Tsui

De communicatieve taalmethode Chinees? ’n Makkie! is speciaal ontwikkeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Met behulp van deze cursus maken leerlingen op een actieve manier kennis met het Mandarijn Chinees. De methode richt zich op alle vaardigheden. Spreken en luisteren komen uitgebreid aan bod. Maar omdat het leren lezen en schrijven van de karakters een extra uitdaging is, wordt ook daar veel aandacht aan besteed.

Deel 1 € 44,95 (incl. online studiemateriaal) | 224 pagina’s | 2e druk 2019 | ISBN 9789046906439 Deel 2 € 44,95 (incl. online studiemateriaal) | 288 pagina’s | 2e druk 2019 | ISBN 9789046906934

CHINEES? ’N MAKKIE! DEEL 3 & 4 Tin Chau Tsui In deel 1 en 2 van Chinees? 'n Makkie! hebben de leerlingen al uitgebreid kennisgemaakt met de Chinese taal. In deel 3 worden de leerlingen uitgedaagd om hun kennis van het Chinees te vergroten. Thema’s die in deel 4 aan bod komen zijn onder andere op schoolreis, op bezoek, nieuwsfeiten, contact houden en samen iets kopen. Elke les bevat een dialoog of monoloog, nieuwe woorden, culturele en taalkundige informatie en oefeningen. HERZIEN

Deel 3 € 44,95 (incl. online studiemateriaal | 2 68 pagina’s | 2e druk 202 1 | ISBN 9789046907818 Deel 4 € 44,95 (incl. online studiemateriaal | 2 77 pagina’s | 2e druk 202 2 | ISBN 9789046908266

BASISGRAMMATICA MANDARIJN CHINEES Xi Zeng

De belangstelling voor de Chinese taal neemt enorm toe en veel Nederlanders willen Chinees leren. Dit boek focust op de overeenkomsten en de verschillen tussen het Nederlands en het Chinees. Door te kijken naar de overeenkomsten wordt het Chinees niet meer als zo vreemd ervaren. Voor wat betreft de verschillen leert de cursist strategieën waardoor het leerproces efficiënt en effectief wordt. Aan bod komen uitspraak, pinyin, karakters, woorden, zinnen en verschillende taalhandelingen.

€ 40,50 (incl. online studiemateriaal) | 320 pagina's | 2014 | ISBN 9789046903421

OOK INTERESSANT

Basiscursus Mandarijn Chinees

Chinees getoetst 250 oefenvragen op weg naar B1

€ 34,95 (incl. online studiemateriaal) 184 pagina’s | 2e druk 2016 ISBN boek 9789046905357

€ 33,95 (incl. online studiemateriaal) 166 pagina’s | 2015 ISBN boek 9789046904930

SAMEN STERK IN ONDERWIJS Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen. We spelen hierbij in op technologische, digitale en didactische ontwikkelingen, zodat docenten en studenten altijd en overal met ons materiaal aan de slag kunnen. Met onze uitgaven ondersteunen we docenten optimaal bij de voorbereiding en uitvoering van hun lessen. Studenten bieden we hoogwaardig studiemateriaal waarmee ze zich goed kunnen voorbereiden op hun tentamens, onderzoek en de toekomstige praktijk. WIL JE ADVIES OF HEB JE IDEEËN VOOR EEN NIEUWE UITGAVE? Mijn naam is Nynke Coutinho en ik ben uitgever van het fonds Talen. Graag geef ik je advies over het inzetten van onze uitgaven in je opleiding of over lesmateriaal op maat. Heb je vragen over uitgaven of ideeën voor nieuw lesmateriaal en wil je eens van gedachten wisselen? Neem dan contact met mij op. Nynke Coutinho Uitgever Talen nynke.coutinho@coutinho.nl 035 694 99 91

Uitgeverij Coutinho Slochterenlaan 7 1405 AL Bussum info@coutinho.nl 035 – 694 99 91

Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar coutinho.nl

Prijswijzigingen voorbehouden. Kijk voor actuele prijzen en onze voorwaarden op coutinho.nl

Made with FlippingBook Ebook Creator