Brochure vaardigheden 2023

VAARDIGHEDEN 2023

WORDT HERZIEN

KRITISCH DENKEN & SCHRIJVEN Van onderzoeksvraag naar wetenschappelijke tekst Francisca Jungslager & Wilma Maljaars

Dit boek leert je hoe je tot een goede wetenschappelijke tekst kunt komen. De methode richt zich daarbij zowel op de ontwikkeling van het academisch denkvermogen als op schrijfvaardigheid. Naast het schrijven van een tekst op basis van literatuuronderzoek, is er in deze herziening meer aandacht voor de verslaglegging van empirisch onderzoek. De aandacht die er is voor argumentatieanalyse blijft groot: door een kritische beoordeling van literatuur kun je je eigen onderzoeksvraag op een doordachte en gestructureerde wijze beantwoorden. ca. € 32,95 (incl. online studiemateriaal) | ca. 224 pagina’s | Zomer 2023 ISBN boek 9789046908631 | ISBN e-book 9789046972403 STRATEGISCH ONTWERPEN Onderzoeks- en ontwerpprocessen situationeel inrichten Herman Blom & Bas van Lanen Dit boek richt zich op ontwerpprocessen in verschillende soorten beroepssituaties. Deze processen kunnen leiden tot tastbare ontwerpen in de vorm van een fysiek product, maar ook tot meer abstractere ontwerpen als een dienst of een organisatiestrategie. In dit boek staan vijf primaire ontwerpstrategieën centraal, waaraan meer generieke en vakspecifieke ontwerpbegrippen, -modellen, methoden en technieken worden verbonden. Het vormt een domeinonafhankelijk kader voor het typeren van ontwerpprocessen.

€ 44,95 | 376 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907795

LOGISCH EN KRITISCH DENKEN Onderzoeken - argumenteren - concluderen Simon Burgers

Met Logisch en kritisch denken ontwikkelen hbo- en wo-studenten hun vermogen tot logisch denken, helder analyseren en kritisch oordelen. Aan de hand van levendige voorbeelden uit uiteenlopende disciplines wordt ingegaan op logica, geldigheid en drogredenen. Validiteit, inductie en deductie komen uitgebreid aan bod, en ook worden psychologische obstakels bij kritisch nadenken besproken; een onderwerp dat veel studenten interessant vinden. € 17,95 (incl. online studiemateriaal) | 119 pagina’s | 2e druk, 2021 ISBN boek 9789046907887 | ISBN e-book 9789046970072

OOK INTERESSANT

De onderzoekende professional

Een onderzoekende houding Werken aan professionele ontwikkeling

De APA-richtlijnen Over literatuurverwijzingen en onderzoeksrapportage

€ 16,95 (incl. online studiemateriaal) 160 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046906927 ISBN e-book 9789046968857

€ 18,95 (incl. online studiemateriaal) 125 pagina’s | 2016 ISBN boek 9789046905319 ISBN e-book 9789046963708

€ 15,95 135 pagina’s | 2e druk, 2020 ISBN boek 9789046907283 ISBN e-book 9789046968932

NIEUW

BASISVAARDIGHEDEN ACADEMISCH SCHRIJVEN Maartje Goosen & Francien Schoordijk

Basisvaardigheden academisch schrijven geeft inzicht in de criteria voor wetenschappelijk schrijven en leert studenten hoe zij die criteria in hun teksten kunnen toepassen. Dit boek loodst studenten (en docenten) door het schrijfproces. Alle aspecten van het schrijven worden behandeld, met verwijzingen voor verdieping. Studenten ontdekken wat er ontbreekt aan hun taal- of schrijfvaardigheid, wat een wetenschappelijke schrijfstijl kenmerkt, welke eisen aan schrijfvaardigheid worden gesteld, hoe ze efficiënt een academische tekst schrijven en hoe ze een logische structuur opzetten. Daarnaast leren ze hoe ze om moeten gaan met bronnen in een academische tekst, hoe ze samenhang in teksten kunnen aanbrengen en hoe ze kritisch op eigen schrijfwerk kunnen reflecteren. Ook studenten bij wie het Nederlands niet de eerste taal is, hebben veel baat bij dit boek. Het is een echt ‘doe-boek’ met veel oefeningen en een uitgebreide website. Dit boek richt zich op bachelorstudenten in het hoger onderwijs, maar ook andere studenten kunnen het boek gebruiken om hun academische schrijfvaardigheid te vergroten. In deze tweede druk is er een link gemaakt met de MOOC Beter Schrijven in het hoger onderwijs. Deze sluit aan op de uitgangspunten van het boek en fungeert als verrijking voor de student. Ook kan de student op deze manier meer aan zelfstudie doen.

VRAAG JE DOCENT EXEMPLAAR AAN OP COUTINHO.NL

€ 32 , 50 (incl. online studiemateriaal) 208 pagina’s | 2 e druk, 2021 ISBN boek 9789046907894 ISBN e-book 9789046970089

OOK INTERESSANT

Tekstzinnig Kritisch denken, zoeken en schrijven in het hbo

Schrijven met effect Stijlcursus doeltreffend formuleren

Handboek academisch schrijven In stappen naar een essay, paper, artikel, scriptie, proefschrift

€ 33,50 (incl. online studiemateriaal) 247 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906460 ISBN e-book 9789046967478

€ 30,50 (incl. online studiemateriaal) 239 pagina’s | 5e druk, 2014 ISBN boek 9789046904268 ISBN e-book 9789046962893

€ 30,50 (incl. online studiemateriaal) 263 pagina’s | 2e druk, 2018 ISBN boek 9789046906347 ISBN e-book 9789046967409

WORDT HERZIEN

SCHRIJVEN VOOR DE WETENSCHAP Academisch redeneren, structureren, formuleren en reviseren Daniël Janssen & Lucas van der Deijl

Schrijven voor de wetenschap biedt kennis over de manier waarop wetenschappers redeneren en hoe academische teksten in elkaar zitten. Het boek geeft tips om gedachten samenhangend te verwoorden, gaat in op veelvoorkomende stijl- en taalfouten en biedt manieren om deze op te lossen. Deze herziening gaat ook in op digitale (hulp)systemen die je bij het zoek- of schrijfproces kunt gebruiken. Het leert je om je eigen teksten kritisch te bekijken, en adviseert in het commentaar geven op teksten van anderen. ca. € 38,95 (incl. online studiemateriaal) | ca. 232 pagina’s | Zomer 2023 ISBN boek 9789046908624 | ISBN e-book 9789046972380

RAPPORTEREN IN OPDRACHT Project – proces – product Elly Straatman

Studenten maken op diverse momenten kennis met de beroepspraktijk van hun opleiding. Ze voeren projecten uit, werken in labs aan praktijkopdrachten en voeren een afstudeeropdracht uit. Deze uitgave helpt deze studenten bij het uitvoeren van praktijkopdrachten die uitmonden in een schriftelijk beroepsproduct. Ze doorlopen alle fasen van het proces: van de opdrachtverwerving tot het opleveren van het beroepsproduct. Studenten leren schriftelijk rapporteren en maken kennis met alle vaardigheden die hiervoor nodig zijn. € 18,95 | 119 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907504 | ISBN e-book 9789046970249

STORYTELLING IN DE PRAKTIJK Creatief schrijven voor een merk Maarten van der Meulen

Verwonder klanten, medewerkers en leveranciers. Tover een glimlach op hun gezichten. Laat zien voor welke dilemma’s een organisatie komt te staan. Merken onderscheiden zich door verhalen. Creatief schrijven is daarom een belangrijke vaardigheid voor communicatieprofessionals en marketeers. Deze uitgave helpt je om verhalen uit de organisatie te verzamelen, om ze op te schrijven en om ze te vertalen naar creatieve communicatie-uitingen.

€ 27,95 (incl. online studiemateriaal) | 176 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907801 | ISBN e-book 978904696939

OOK INTERESSANT

Kwantitatief onderzoek voor journalisten Verantwoord nieuws maken van cijfers

Basisboek schrijven voor media Van journalistieke content tot infotainment

Adviseren met perspectief Rapporten en presentaties maken

€ 22,50 (incl. online studiemateriaal) 152 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046907436 ISBN e-book 9789046970041

€ 26,50 (incl. online studiemateriaal) 181 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907351 ISBN e-book 9789046968987

€ 22,50 130 pagina’s | 3e druk, 2015 ISBN boek 9789046904954 ISBN e-book 9789046963357

NIEUW

MET RECHT BERICHT! Daisy van der Wagen-Huijskes & Anouk Schreurs-Hofmeijer Voor juridische professionals is het belangrijk om boodschappen in woord en geschrift goed af te stemmen op de doelgroep. Vanuit een juridische praktijksituatie die aanspreekt en dicht bij de beleving van de student ligt, wordt in Met recht bericht! aan diverse vaardigheden gewerkt: luisteren, in gesprek gaan, spreken en schrijven. Het boek behandelt een grote diversiteit aan casussen uit de rechtspraktijk van het staats- en bestuursrecht, het civiele recht en het strafrecht op verschillende leerniveaus.

€ 40,50 (incl. online studiemateriaal) | 256 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046908303 | ISBN e-book 9789046971666

BESTUURSKUNDIG ONDERZOEK Een methodologische inleiding Sandra van Thiel

Bestuurskundig onderzoek is een praktische inleiding in de onderzoeksmethodologie die aansluit bij bestuurskundige thema’s. Er wordt rekening gehouden met het interdisciplinaire van de bestuurskunde als onderzoeksgebied. De uitgave beschrijft alle onderzoeksstappen en geeft tal van praktische tips. Met behulp van de oefeningen kan de stof direct worden toegepast. Op de website bij het boek staan open toetsvragen en multiplechoicevragen inclusief antwoordsleutels. Hiermee is het boek ook geschikt voor zelfstudie. € 32,50 (incl. online studiemateriaal) | 237 pagina’s | 4e druk, 2021 ISBN boek 9789046908037 | ISBN e-book 9789046970645 GESPREKSVOERING IN DE JURIDISCHE PRAKTIJK Victoria van den Doel, Jacob Eikelboom, Annemarie Roffel & Jeroen Zoon Een (sociaal)jurist krijgt te maken met uiteenlopende gesprekssituaties. Gespreksvoering in de juridische praktijk introduceert de belangrijkste vaardigheden en technieken die bij een-op-een, groeps- en online gesprekken van pas komen. Het boek start met inleidende theorie over de basisvaardigheden die bij elke gesprekssituatie relevant zijn. In de daaropvolgende hoofdstukken komen de vaardigheden en technieken die horen bij verschillende gesprekssituaties aan bod.

€ 41,50 (incl. online studiemateriaal) | 364 pagina’s | 4e druk, 2021 ISBN boek 9789046907856 | ISBN e-book 9789046970034

OOK INTERESSANT

Interculturele samenwerking in organisaties

Onderzoek in de juridische praktijk

Effectief schrijven in de juridische praktijk structureren – formuleren - redigeren

€ 36,95 (incl. online studiemateriaal) 320 pagina’s | 3e druk, 2021 ISBN boek 9789046908174 ISBN e-book 9789046970836

€ 25,50 (incl. online studiemateriaal) 151 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906712 ISBN e-book 9789046967980

€ 37,95 352 pagina’s | 2e druk, 2020 ISBN boek 9789046907405 ISBN e-book 9789046969021

HERZIEN

SCHRIJFGIDS VOOR ECONOMEN Susanne van Hoek-Gerritsen

In dit boek vind je alles wat je moet weten om een goede scriptie te schrijven. Schrijfgids voor economen geeft praktische adviezen van a tot en met z, zodat je scriptie aan alle eisen voldoet. Hoe vind je een goed onderwerp? Wat is een goede probleemstelling en wat is het verschil met de centrale vraag? Uitleg wordt afgewisseld met handvatten, formats, tips en adviezen om efficiënt (snel) en effectief (goed) te schrijven. De adviezen in dit boek zijn niet alleen bruikbaar voor scripties, maar ook voor papers, werkstukken en rapportages.

ca. € 29,50 (incl. online studiemateriaal) | ca. 224 pagina’s | 5e druk, voorjaar 2023 ISBN boek 9789046908587 | ISBN e-book 9789046972151

EEN ONDERZOEKENDE HOUDING IN BEDRIJF Professionele vaardigheden voor het economisch domein Arnout Schuitema, Maaike van den Herik & Greet van der Kaap

Hbo-studenten moeten kritisch kunnen redeneren en argumenteren, zaken vanuit verschillende perspectieven kunnen bekijken en om kunnen gaan met complexe, soms tegenstrijdige informatie. Een onderzoekende houding in bedrijf geeft handvatten voor het aanleren van een onderzoekende houding binnen het economische domein. Het boek leert toekomstige professionals om te observeren wat er om hen heen gebeurt, er kritische vragen over te stellen, goed te evalueren en te reflecteren.

€ 21,50 (incl. online studiemateriaal) | 143 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907399 | ISBN e-book 9789046969014

PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK IN BEDRIJF Jan Leen & Jef Mertens

In dit boek komen alle stappen aan bod die gezet worden tijdens het verrichten van praktijkgericht onderzoek, gebaseerd op het Integraal Model voor Praktijkgericht Onderzoek. Het model koppelt de handelingscyclus aan de onderzoekscyclus en verbindt hiermee de wereld van de bedrijfskunde met de wereld van het onderzoek. Er wordt ruim aandacht besteed aan het uitvoeren van een goede probleemanalyse die de basis vormt voor het type onderzoek. Deze derde herziening bevat een uitgebreide uitwerking van actieonderzoek.

€ 30,50 (incl. online studiemateriaal) | 208 pagina’s | 3e druk, 2021 ISBN boek 9789046907849 | ISBN e-book 9789046970027

OOK INTERESSANT

Ontwerpen voor zorg en welzijn

Praktijkonderzoek in zorg en welzijn

Praktijkonderzoek in de school

€ 33,95 (incl. online studiemateriaal) 301 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046906910 ISBN e-book 9789046968291

€ 37,95 (incl. online studiemateriaal) 352 pagina’s | 3e druk, 2019 ISBN boek 9789046906606

€ 39,50 (incl. online studiemateriaal) 384 pagina’s | 4e druk, 2020 ISBN boek 9789046907320

BEGELEID LEREN VOOR STUDENTEN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN Praktijkboek voor onderwijs- en zorgprofessionals Lies Korevaar & Jacomijn Hofstra (red.) Steeds meer studenten kampen met psychische problemen en ervaren hierdoor belemmeringen bij het volgen van een reguliere opleiding. Een aantal breekt hun studie zelfs voortijdig af en heeft hierdoor minder kans op een (goede) baan. Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen geeft inzicht in veelvoorkomende mentale problemen en biedt daarnaast praktische en toepasbare handvatten om deze jongeren binnen het mbo, hbo en wo te begeleiden bij het volhouden van hun studie. NIEUW STUDENTGERICHT BEGELEIDEN Individuele trajecten in het hoger onderwijs Cornelia de Haan Het begeleiden van individuele studenten tijdens stages, scripties, studieloopbaantrajecten of onderzoek is een van de kerntaken van docenten in het hoger onderwijs. Het is een boeiende taak die tegelijkertijd veel tijd en energie kan kosten. Want wat doe je als je student onvoldoende voortgang boekt of niet gemotiveerd lijkt? En hoe vind je de balans tussen sturen en het geven van eigen regie? Met het praktijkgerichte boek Studentgericht begeleiden leer je op een € 30,50 (incl. online studiemateriaal) | 197 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046906361 | ISBN e-book 9789046971901

effectieve manier de student centraal te zetten. € 30,50 (incl. online studiemateriaal) | 200 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046908044 | ISBN e-book 9789046970652

MAAK ER GEEN PUNT VAN! Feedback geven op schrijfproducten Monica Koster & Meike Korpershoek

Feedback is een zeer effectief middel om leerlingen en studenten beter te leren schrijven. Maar wanneer in het schrijfproces geef je feedback, waar geef je feedback op en hoe formuleer je je feedback? In Maak er geen punt van! bespreken de auteurs deze kwesties en bieden ze docenten van alle onderwijsniveaus houvast bij het geven van effectieve feedback op schrijfproducten. Behalve theorie bevat het boek een concreet stappenplan waarvan het gebruik op verschillende onderwijsniveaus wordt toegelicht. € 22,95 | 132 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046908242 | ISBN e-book 9789046971123

OOK INTERESSANT

Impact op afstand Online lesgeven in het hoger onderwijs

Doeltreffende didactiek Directe instructie en differentiatie voor de lerende leraar

DOCENT! Didactiek en praktijk in het hoger onderwijs

€ 22,50 (incl. online studiemateriaal) 155 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046907764 ISBN e-book 9789046969878

€ 24,50 175 pagina’s | 2018

€ 34,95 175 pagina’s | 2015

ISBN boek 9789046906194 ISBN e-book 9789046966914

ISBN boek 9789046904794 ISBN e-book 9789046963395

SAMEN STERK IN ONDERWIJS Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen. We spelen hierbij in op technologische, digitale en didactische ontwikkelingen, zodat docenten en studenten altijd en overal met ons materiaal aan de slag kunnen. Met onze uitgaven ondersteunen we docenten optimaal bij de voorbereiding en uitvoering van hun lessen. Studenten bieden we hoogwaardig studiemateriaal waarmee ze zich goed kunnen voorbereiden op hun tentamens, onderzoek en de toekomstige praktijk. WIL JE ADVIES OF HEB JE IDEEËN VOOR EEN NIEUWE UITGAVE? Mijn naam is Dafni Alverti en ik ben uitgever van het fonds Academische Vaardigheden. Graag geef ik je advies over het inzetten van onze uitgaven in je opleiding of over lesmateriaal op maat. Heb je vragen over uitgaven of ideeën voor nieuw lesmateriaal en wil je eens van gedachten wisselen? Neem dan contact met mij op. Dafni Alverti Uitgever Academische Vaardigheden alverti@coutinho.nl 06 8390 6223

Uitgeverij Coutinho Slochterenlaan 7 1405 AL Bussum info@coutinho.nl 035 – 694 99 91

Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar coutinho.nl

Prijswijzigingen voorbehouden. Kijk voor actuele prijzen en onze voorwaarden op coutinho.nl

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online