Brochure vaardigheden 2022

2022 VAARDIGHEDEN Uitgaven voor het hoger onderwijs

www. cou t i nho . n l

Rapporteren in opdracht Project – proces – product Elly Straatman

Tijdens hun studie maken studenten op diverse momenten kennis met de beroepspraktijk van hun opleiding. Ze voeren projecten uit, werken in labs aan praktijkopdrachten, lopen stage en voeren een afstudeeropdracht uit voor een organisatie in het beroepenveld. Rapporteren in opdracht helpt deze studenten bij het uitvoeren van praktijkopdrachten die uitmonden in een schriftelijk beroepsproduct. Ze doorlopen in dit boek alle fasen van het proces: van de opdrachtverwerving tot het opleveren van het beroepsproduct. Studenten leren schriftelijk rapporteren en maken kennis met alle vaardigheden die hiervoor nodig zijn. € 16,95 | 119 pagina’s | ISBN 9789046907504 | mei 2021

Storytelling Creatief schrijven voor een merk Maarten van der Meulen

Verwonder klanten, medewerkers en leveranciers. Tover een glimlach op hun gezichten. Laat zien voor welke dilemma’s een organisatie komt te staan. Merken onderscheiden zich door verhalen. Creatief schrijven is daarom een belangrijke vaardigheid voor communicatieprofessionals en marketeers. Storytelling in de praktijk helpt je om verhalen uit de organisatie te verzamelen, om ze op te schrijven en om ze te vertalen naar creatieve communicatie-uitingen. Aan de orde komen onderwerpen als het ontwikkelen en uitdiepen van levensechte karakters, plotontwikkeling, tone of voice en storytelling voor online en offline media. € 24,95 | 176 pagina’s | ISBN 9789046907801 | februari 2021

Schrijven met effect Stijlcursus doeltreffend formuleren

Adviseren met perspectief Rapporten en presentaties maken

Basisboek schrijven voor media Van journalistieke content tot infotainment

€ 23,50 | 181 pagina’s ISBN 9789046907351 januari 2021

€ 27,00 | 239 pagina’s ISBN 9789046904268 5e druk, december 2014

€ 20,00 | 130 pagina’s ISBN 9789046904954 3e druk, september 2015

Maak er geen punt van! Feedback geven op schrijfproducten Monica Koster en Meike Korpershoek

Feedback is een zeer effectief middel om leerlingen en studenten beter te leren schrijven. Maar wanneer in het schrijfproces geef je feedback, waar geef je feedback op en hoe formuleer je je feedback? In Maak er geen punt van! bespreken de auteurs deze kwesties en bieden ze docenten van alle onderwijsniveaus houvast bij het geven van effectieve feedback op schrijfproducten. Behalve theorie bevat het boek een concreet stappenplan waarvan het gebruik met behulp van voorbeeldteksten op verschillende onderwijsniveaus wordt toegelicht.

€ 22,95 | 132 pagina’s | ISBN 9789046908242 | december 2021

Studentgericht begeleiden Individuele trajecten in het hoger onderwijs Cornelia de Haan

Het begeleiden van individuele studenten tijdens stages, scripties, studieloopbaantrajecten of onderzoek is een van de kerntaken van docenten in het hoger onderwijs. Het is een boeiende taak die tegelijkertijd veel tijd en energie kan kosten. Want wat doe je als je student onvoldoende voortgang boekt of niet gemotiveerd lijkt? En hoe vind je de balans tussen sturen en het geven van eigen regie? Met het praktijkgerichte boek Studentgericht begeleiden leer je op een effectieve manier de student centraal te zetten.

€ 26,95 | 200 pagina’s | ISBN 9789046908044 | augustus 2021

Impact op afstand Online lesgeven in het hoger onderwijs

Doeltreffende didactiek Directe instructie en differentiatie voor de lerende leraar

DOCENT! Didactiek en praktijk in het hoger onderwijs

€ 19,95 | 155 pagina’s ISBN 9789046907764 november 2020

€ 21,50 | 175 pagina’s ISBN 9789046906194 april 2018

€ 30,95 | 263 pagina’s ISBN 9789046904794 oktober 2015

Een onderzoekende houding in bedrijf Professionele vaardigheden voor het economisch domein Arnout Schuitema, Maaike van den Herik en Greet van der Kaap

Een onderzoekende houding in bedrijf leert toekomstige professionals om te observeren wat er om hen heen gebeurt, er kritische vragen over te stellen, goed te evalueren en te reflecteren. Op toegankelijke wijze komen belangrijke eigenschappen aan de orde, zoals opmerkzaamheid, nieuwsgierigheid, bedachtzaamheid en kritisch zijn. Het boek bevat praktijkgerichte oefeningen en een zelfscan om de eigen ontwikkeling te volgen en doelen te bepalen.

€ 18,95 | 143 pagina’s | ISBN 9789046907399 | april 2021

Praktijkgericht onderzoek in bedrijf Jan Leen en Jef Mertens

In dit boek komen alle stappen aan bod die gezet worden tijdens het verrichten van praktijkgericht onderzoek: van het verwerven van een opdracht tot aan het analyseren en presenteren van de onderzoeksgegevens. Het boek is gebaseerd op het Integraal Model voor Praktijkgericht Onderzoek. Dit model koppelt de handelingscyclus aan de onderzoekscyslus en verbindt hiermee de wereld van de bedrijfskunde met de wereld van het onderzoek.

€ 26,95 | 208 pagina’s | ISBN 9789046907849 | 3e druk, april 2021

De onderzoekende professional Arnout Schuitema en Remi Soleman

Hoe kan je als zorg- en welzijnsprofessional onderzoekend vermogen inzetten in de alledaagse praktijk, bijvoorbeeld in een gesprek met een cliënt of in een vergadering met collega’s? Dit handzame praktijkboekje geeft (aankomende) professionals concrete tips hoe ze onderzoekend aan de slag kunnen gaan op de werkvloer.

€ 14,95 | 160 pagina’s | ISBN 9789046906927 | november 2020

Een onderzoekende houding Werken aan professionele ontwikkeling

Snelle start in het hbo Taal- en studievaardigheden

De APA-richtlijnen Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage

€ 16,95 | 125 pagina’s ISBN 9789046905319 juni 2016

€ 22,95 | 221 pagina’s ISBN 9789046905746 juni 2017

€ 13,95 | 135 pagina’s ISBN 9789046907283 2e druk, april 2020

Basisvaardigheden academisch schrijven

Maartje Goosen en Francien Schoordijk

Basisvaardigheden academisch schrijven loodst studenten (en docenten) door het schrijfproces. Studenten ontdekken wat er ontbreekt aan hun taal- of schrijfvaardigheid, wat een wetenschappelijke schrijfstijl kenmerkt, welke eisen aan schrijfvaardigheid worden gesteld, hoe ze efficiënt een academische tekst schrijven en hoe ze een logische structuur opzetten. Daarnaast leren ze hoe ze om moeten gaan met bronnen in een academische tekst, schrijfwerk kunnen reflecteren. Ook studenten van wie het Nederlands niet de eerste taal is, hebben veel baat bij dit boek. Het is een echt ‘doe-boek’ met veel oefeningen en een uitgebreide website. Dit boek richt zich op bachelorstudenten in het hoger onderwijs, maar ook andere studenten kunnen het boek gebruiken om hun academische schrijfvaardigheid te vergroten. In deze 2e druk is er een link gemaakt met de MOOC Beter schrijven in het hoger onderwijs. Deze sluit aan op de uitgangspunten van het boek en fungeert als verrijking voor de student. Ook kan de student op deze manier meer aan zelfstudie doen. Tot slot is de hoofdtekst van het boek op bepaalde punten aangepast en aangevuld, op basis van feedback van docenten, studenten en de auteurs zelf. hoe ze samenhang in teksten kunnen aanbrengen en hoe ze kritisch op eigen

€ 28,95 | 208 pagina’s | ISBN 9789046907894 | 2e druk, mei 2021

Vraag direct jouw docentexemplaar aan! www.coutinho.nl

Schrijven voor de wetenschap Academisch redeneren, structureren, formuleren en reviseren

Tekstzinnig Kritisch denken, zoeken en schrijven in het hbo

Handboek academisch schrijven In stappen naar een essay | paper artikel | scriptie | proefschrift

€ 29,50 | 247 pagina’s ISBN 9789046906460 januari 2019

€ 32,95 | 216 pagina’s ISBN 9789046906965 augustus 2019

€ 27,00 | 263 pagina’s ISBN 9789046906347 2e druk, november 2018

Strategisch ontwerpen Onderzoeks- en ontwerpprocessen situationeel inrichten Herman Blom en Bas van Lanen

Dit boek richt zich op ontwerpprocessen in verschillende soorten beroepssituaties. Deze processen kunnen leiden tot tastbare ontwerpen in de vorm van een fysiek product, maar ook tot meer abstractere ontwerpen als een dienst of een organisatiestrategie. In dit boek staan vijf primaire ontwerpstrategieën centraal, waaraan meer generieke en vakspecifieke ontwerpbegrippen, -modellen, methoden en technieken worden verbonden.

€ 39,95 | 376 pagina’s | ISBN 9789046907795 | maart 2021

Kwantitatief onderzoek voor journalisten Verantwoord nieuws maken van cijfers Joris Boonen en Mark Pluymaekers

Dit boek wil (aankomende) journalisten op weg helpen om kwantitatief onderzoek goed en vlot te kunnen lezen, er de juiste kritische vragen over te stellen en er correcte conclusies aan te verbinden. Je hoeft geen professionele onderzoeker te zijn om goed te kunnen schrijven over onderzoek. Dit boek helpt je om de onderbouwde mening te vormen die je als journalist nodig hebt om niet ‘just another person with data’ te zijn.

€ 19,95 | 152 pagina’s | ISBN 9789046907436 | december 2020

Bestuurskundig onderzoek Een methodologische inleiding Sandra van Thiel

Bestuurskundig onderzoek is een praktische inleiding in de onderzoeksmethodologie die aansluit bij bestuurskundige thema’s. De uitgave beschrijft alle onderzoeksstappen en geeft tal van praktische tips. Met behulp van de oefeningen kan de stof direct worden toegepast. Op de website bij het boek staan open toetsvragen en multiplechoicevragen inclusief antwoordsleutels. Hiermee is het boek ook geschikt voor zelfstudie.

€ 28,95 | 237 pagina’s | ISBN 9789046908037 | 4e druk, juli 2021

Ontwerpen voor zorg en welzijn

Praktijkonderzoek in zorg en welzijn

Praktijkonderzoek in de school

€ 29,95 | 301 pagina’s ISBN 9789046906910 maart 2020

€ 33,50 | 352 pagina’s ISBN 9789046906606 3e druk, mei 2019

€ 34,95 | 384 pagina’s ISBN 9789046907320 4e druk, juli 2020

Logisch en kritisch denken Onderzoeken – argumenteren – concluderen Simon Burgers

Met Logisch en kritisch denken ontwikkelen hbo- en wo-studenten hun vermogen tot logisch denken, helder analyseren en kritisch oordelen. Aan de hand van levendige voorbeelden uit uiteenlopende disciplines wordt ingegaan op logica, geldigheid en drogredenen. Validiteit, inductie en deductie komen uitgebreid aan bod.

€ 15,95 | 119 pagina’s | ISBN: 9789046907887 | 2e druk, mei 2021

Gespreksvoering in de juridische praktijk Victoria van den Doel, Jacob Eikelboom, Annemarie Roffel en Jeroen Zoon Een (sociaal)jurist krijgt te maken met uiteenlopende gesprekssituaties. Gespreksvoering in de juridische praktijk introduceert de belangrijkste vaardigheden en technieken die bij een-op-een groeps- en online gesprekken van pas komen. Het boek start met inleidende theorie over de basisvaardigheden die bij elke gesprekssituatie relevant zijn. In de daaropvolgende hoofdstukken komen de vaardigheden en technieken die horen bij verschillende gesprekssituaties aan bod.

€ 36,95 | 364 pagina’s | ISBN: 9789046907856 | 4e druk, maart 2021

Interculturele samenwerking in organisaties Professioneel omgaan met verschillen Herman Blom

Interculturele samenwerking in organisaties draait om de vraag hoe we in Nederland willen samenleven en samenwerken. Het boek besteedt aandacht aan discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt en de werkplek en wat er tegen te doen is. Ook behandelt het thema’s als ‘wij-zij’ en processen van identiteitsvorming tussen culturen. Daarnaast komt het samenwerken met verschillende culturen op de werkvloer aan bod en wordt besproken hoe om te gaan met culturele dilemma’s. € 32,95 | 320 pagina’s | ISBN: 9789046908174 | 3e druk, november 2021

Onderzoek in de juridische praktijk

Kritisch denken & schrijven Van onderzoeksvraag naar wetenschappelijke tekst

Diversiteitscompetentie Niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar

€ 22,50 | 151 pagina’s ISBN 9789046906712 mei 2019

€ 27,50 | 224 pagina’s ISBN 9789046905388 augustus 2016

€ 34,95 | 376 pagina’s ISBN 9789046906224 mei 2018

Samen sterk in onderwijs Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen.

Wil je advies of heb je ideeën voor een nieuwe uitgave? Wil je advies over het inzetten van onze uitgaven in je opleiding of over lesmateriaal op maat? Of heb je vragen over uitgaven of ideeën voor nieuw lesmateriaal? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Dafni Alverti Uitgever academische vaardigheden alverti@coutinho.nl 06-83 90 62 23

Heb je vragen? Neem contact op met onze klantenservice info@coutinho.nl | 035-694 99 91

Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar www.coutinho.nl

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online