Brochure hbo-rechten en SJD

Nieuwe uitgaven voor de opleidingen hbo-rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening

Scan de QR- code om direct onze site te bezoeken.

www. cou t i nho . n l

Gespreksvoering in de juridische praktijk

Gespreksvoering in de juridische praktijk introduceert de belangrijkste vaardigheden en technieken voor (sociaal)juristen die bij online gesprekken en een- op-een- en groepsgesprekken van pas komen. Het boek start met inleidende theorie over de basisvaar- digheden die bij elke gespreks- situatie relevant zijn. In de daar- opvolgende hoofdstukken komen de vaardigheden en technieken die horen bij verschillende gespreksituaties aan bod.

Verschijnt in maart 2021

HERZIEN

ISBN 9789046907856 | 360 pp. | ca. € 36,- Onder redactie van Victoria van den Doel, Jacob Eikelboom, Annemarie Roffel & Jeroen Zoon

Vraag jouw docentexemplaar aan op www.coutinho.nl

Basisboek legal design Ontwerpen voor toegankelijk recht

Basisboek legal design beschrijft onder andere de kernconcepten die van belang zijn bij legal design. Ook worden de verschillende manieren om legal design te benaderen besproken. Daarnaast bevat het boek tools en methoden waarmee studenten vaardigheden kunnen ontwikkelen om de beschikbare technieken te gebruiken. ISBN 9789046906309 | 176 pp. | € 27,95 Ineke van den Berg & Peter van den Heuvel

NIEUW

Effectief schrijven in de juridische praktijk structureren – formuleren – redigeren

Effectief schrijven in de juridische praktijk behandelt het juridisch schrijfproces van a tot z; van de voorbereiding op het schrijven tot het schrijven van de tekst zelf. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met oefeningen en in de bijlagen staan handige checklists.

ISBN 9789046907405 | 239 pp. | € 26,95 Joost Swanborn

HERZIEN

Bedrijfseconomie begrepen

Bedrijfseconomie begrepen helpt studenten om op een toe- gankelijke manier om de kern van het vak bedrijfseconomie snel te doorgronden. Na bestudering van deze uitgave zijn studenten in staat om op verschillende niveaus mee te pra- ten over bedrijfseconomische onderwerpen binnen hun eigen vakgebied, kunnen ze daar waar nodig bedrijfseconomische ken- nis toepassen en kunnen ze de consequenties van financiële keuzes doorgronden.

Verschijnt in april 2021

NIEUW

ISBN 9789046907832 | ca. 300 pp. | ca. € 29,50 Bernard Remmelts

Ga naar www.coutinho.nl of scan de QR-code

Inleiding een kernachtig overzicht van het vakgebied organisatiekunde. In het boek staat het 7S- model van McKinsey centraal: strategy, structure, systems, staff, skills, style en shared values. In elk hoofdstuk wordt een S- begrip uitgelegd aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden en uitgebreid casus- materiaal. Inleiding organisatiekunde Loek ten Berge, Marco Oteman & Guido Winckels ISBN 9789046907382 | ca. 320 pp. | ca. € 32,50 organisatiekunde geeft

Verschijnt zomer 2021

HERZIEN

Strategisch ontwerpen Onderzoeks- en ontwerpprocessen situationeel inrichten

Strategisch op ontwerpprocessen in verschillende soorten beroepssituaties. Deze processen kunnen leiden tot tastbare ontwerpen in de vorm van een fysiek product, maar ook tot meer abstractere ontwerpen als een dienst of een organisatiestrategie. ontwerpen richt zich

Verschijnt in maart 2021

ISBN 9789046907795 | ca. 400 pp. | ca. € 35,-

Herman Blom & Bas van Lanen

NIEUW

Docentenhandleidingen helpen je op weg

Impact op afstand Online lesgeven in het hoger onderwijs

Impact op afstand brengt hulp in de vorm van praktische tips, werk- vormen en (online) voorbeelden. Het biedt handvatten bij de uitdagingen van online onderwijs: contact maken en houden, privacy, feedback en groepswerk. Ook is er aandacht voor de ontwikkeling van een geïnte- greerd, blended lesprogramma; van les-planning tot (online) toetsing. Voor docenten die op zoek zijn naar praktische handvatten om hun onderwijs te digitaliseren.

NIEUW

ISBN 9789046907764 | 155 pp. | € 19,95 Brigit Kolen

Samen sterk in onderwijs

Rapporteren in opdracht helpt voltijd- en deeltijdstudenten uit het economische, technische en sociale domein bij het uitvoeren van praktijkopdrachten die uitmonden in een schriftelijk beroepsproduct. Ze doorlopen in dit boek alle fasen van het proces: van de opdrachtverwerving tot het opleveren van het beroepsproduct. ISBN 9789046907504 | ca. 150 pp. | ca. € 25,- Elly Straatman Rapporteren in opdracht project – proces – product

Verschijnt in april 2021

NIEUW

Logisch en kritisch denken onderzoeken – argumenteren – concluderen

Logisch en kritisch denken legt de focus op het ontwikkelen van het vermogen om logisch te denken, helder te analyseren en kritisch te oordelen. Aan de hand van levendige voorbeelden uit uiteenlopende disciplines wordt ingegaan op logica, geldigheid en drogredenen. ISBN 9789046907887 | ca. 120 pp. | ca. € 14,95 Simon Burgers

Verschijnt in maart 2021 Versc ij t in mei

HERZIEN

Online studiemateriaal biedt hulp aan studenten

Samensterk inonderwijs Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leer- middelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen. Persoonlijk advies over ons studiemateriaal? Educatief adviseur Femke Kikkert geeft graag advies over de toepassing van ons studiemateriaal in jouw lessen. Ook kun je bij haar terecht voor een (digitale) presentatie over nieuwe uitgaven. Daarnaast bieden we content op maat. Dit biedt de mogelijkheid (delen van) onze content in de leeromgeving van de onderwijsinstelling te plaatsen.

Heb je vragen? Neem contact op met onze klantenservice info@coutinho.nl 035-694 99 91

Neem contact op met Femke Kikkert kikkert@coutinho.nl | 06-13 01 34 24

www. cou t i nho . n l

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker