Brochure Nieuwe uitgave voor het economisch domein

Nieuwe uitgaven voor het economisch domein

Scan de QR-code om direct onze site te bezoeken.

www. cou t i nho . n l

Bedrijfseconomie begrepen

Bedrijfseconomie begrepen helpt studenten om op een toegankelijke manier de kern van het vak bedrijfseconomie snel te doorgronden. Na bestudering van deze uitgave zijn studenten in staat om op ver- schillende niveaus mee te pra- ten over bedrijfseconomische onderwerpen binnen hun eigen vakgebied, kunnen ze daar waar nodig bedrijfseconomische kennis toepassen, en kunnen ze de consequenties van financiële keuzes doorgronden.

Verschijnt in april 2021

NIEUW

Voor hbo-studenten die geen of nauwelijks ervaring hebben met bedrijfseconomie.

ISBN 9789046907832 | ca. 300 pp. | ca. € 29,50 Bernard Remmelts

Vraag jouw docentexemplaar aan op www.coutinho.nl

Een onderzoekende houding in bedrijf Professionele vaardigheden voor het economisch domein

Een onderzoekende houding in bedrijf geeft handvatten voor het aanleren van een onder- zoekende houding binnen het economische domein. Het boek leert toekomstige pro- fessionals te observeren wat er om hen heen gebeurt, hier kritische vragen over te stellen, goed te evalueren, en te reflecteren. ISBN 9789046907399 | ca. 125 pp. | ca. € 18,50 Arnout Schuitema, Maaike van den Herik & Greet van der Kaap

Verschijnt in april 2021

NIEUW

Praktijkgericht onderzoek in bedrijf

Praktijkgericht onderzoek in bedrijf biedt een onmisbare basis om een bedrijfskundig onderzoek op te zetten. Het onderzoek doen is hierbij geen doel op zich, maar een middel om op een informatie- of datagestuurde manier te werken aan bedrijfskundige vraagstukken. ISBN 9789046907849 | ca. 192 pp. | ca. € 27,- Jan Leen m.m.v. Jef Mertens

Verschijnt in april 2021

HERZIEN

Scan de QR-code en ga direct naar de uitgave

Storytelling in de praktijk Creatief schrijven voor een merk

Storytelling in de praktijk leert je om bedrijfsverhalen te schrij- ven op basis van universele ver- haal- structuren. Dat gebeurt aan de hand van vijf thema’s. Ieder thema behandelt een onder- deel van het creatieve schrijfpro- ces. Ook is er aandacht voor het vinden van verhalen door onderzoek te doen en het stapsgewijs verbeteren van eerdere versies. Concrete schrijfoefeningen en voorbeel- den uit de praktijk vormen de basis om de theorie toe te pas- sen.

Verschijnt in februari 2021

NIEUW

Merken onderscheiden zich door verhalen.

ISBN 9789046907801 | 176 pp. | ca. € 25,- Maarten van der Meulen

Veel van onze uitgaven zijn er ook als e-book

Strategisch ontwerpen Onderzoeks- en ontwerpprocessen situationeel inrichten Strategisch ontwerpen richt zich op

ontwerpprocessen in verschillende soorten beroepssituaties. Deze processen kunnen leiden tot tastbare ontwerpen in de vorm van een fysiek product, maar ook tot meer abstractere ontwerpen als een dienst of een organisatiestrategie.

Verschijnt in maart 2021

ISBN 9789046907795 | ca. 400 pp. | ca. € 35,- Herman Blom & Bas van Lanen

NIEUW

Rapporteren in opdracht project – proces – product

Rapporteren in opdracht helpt voltijd- en deeltijdstudenten uit het economische, technische en sociale domein bij het uitvoeren van praktijkopdrachten die uitmonden in een schriftelijk beroepsproduct. Ze doorlopen in dit boek alle fasen van het proces: van de opdrachtverwerving tot het opleveren van het beroepsproduct. ISBN 9789046907504 | ca. 150 pp. | ca. € 25,- Elly Straatman

Verschijnt in april 2021

NIEUW

Online studiemateriaal biedt hulp aan studenten

Impact op afstand Online lesgeven in het hoger onderwijs

Impact op afstand brengt hulp in de vorm van praktische tips, werk- vormen en (online) voorbeelden. Het biedt handvatten bij de uitdagingen van online onderwijs: contact maken en houden, privacy, feedback en groepswerk. Ook behandelt het boek aandachtspunten voor de ontwikkeling van een geïntegreerd, blended lesprogramma; van les- planning tot (online) toetsing. Het bevat tientallen werkvormen die inspiratie bieden voor impact op afstand.

NIEUW

Voor docenten die op zoek zijn naar praktische handvatten om hun onderwijs te digitaliseren.

ISBN 9789046907764 | 155 pp. | € 19,95 Brigit Kolen

Samen sterk in onderwijs

Inleiding organisatiekunde Inleiding organisatiekunde geeft een kernachtig overzicht van het vakgebied organisatiekunde. In het boek staat het 7S- model van McKinsey centraal: strategy, structure, systems, staff, skills, style en shared values. In elk hoofdstuk wordt een S- begrip uitgelegd aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden en uitgebreid casus- materiaal. ISBN 9789046907382 | ca. 320 pp. | ca. € 32,50 Loek ten Berge, Marco Oteman & Guido Winckels

Verschijnt zomer 2021

HERZIEN

Logisch en kritisch denken onderzoeken – argumenteren – concluderen

Logisch en kritisch denken legt de focus op het ontwikkelen van het vermogen om logisch te denken, helder te analyseren en kritisch te oordelen. Aan de hand van levendige voorbeelden uit uiteenlopende disciplines wordt ingegaan op logica, geldigheid en drogredenen. ISBN 9789046907887 | ca. 120 pp. | ca. € 14,95 Simon Burgers

Verschijnt in mei 2021

HERZIEN

Online studiemateriaal biedt hulp aan studenten

Samen sterk in onderwijs Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leer- middelen voor hoger onderwijs en vol- wassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen.

Persoonlijk advies over ons studiemateriaal?

Educatief adviseur Femke Kikkert geeft je graag advies over de toepassing van ons studiemateriaal in jouw lessen. Ook kan zij bij jou en je collega’s langskomen voor een (digitale) presentatie over nieuwe uitgaven. Daarnaast kun je bij haar terecht als je geïnteresseerd bent in content op maat, waarbij (delen van) onze content in de leeromgeving worden geplaatst. Neem contact op met Femke Kikkert kikkert@coutinho.nl | 06-13 01 34 24

Heb je vragen? Neem contact op met onze klantenservice info@coutinho.nl | 035-694 99 91

www. cou t i nho . n l

Made with FlippingBook Publishing Software