Nico Mol - Bedrijfseconomie voor de collectieve sector

6 Kostprijscalculatie

87 87 90 93 96 101 105 105 107 112 117 124 124 125 128 135 135 136 139 143 146 148 148 151 154 159

6.1 Calculatorische kosten

6.2 Constante en variable kosten

6.3 Standaardkosten 6.4 Voor- en nacalculatie

6.5 Efficiency

7 Kostenverbijzondering

7.1 Directe en indirecte kosten

7.2 Speciale verbijzonderingsmethoden

7.3 Kostenplaatsenmethode 7.4 Evaluatie van de overhead

8 Beslissingscalculaties

8.1 Evaluatie ex ante

8.2 Langetermijnbeslissingen 8.3 Kortetermijnbeslissingen

Deel III Prijsstelling

9 Profijtbeginsel

9.1 Tarieven en heffingen

9.2 Prijzen, bijdragen en belastingen

9.3 Kostendekking 9.4 Break-evenanalyse 9.5 Inkomensprijzen

10 Efficiƫnte allocatie

10.1 Winstmaximalisatie 10.2 Marginalekostenregel

10.3 Verliessituaties

10.4 Prijzen per eenheid

Deel IV Budgettering

11 Geautoriseerde begrotingen

169 169 172 178

11.1 Autorisatie

11.2 Begrotingsindeling 11.3 Begrotingsstelsel

Made with