Folkert Kuiken en Ineke Vedder - Dictoglos

Woord vooraf

Dictoglos is een werkvorm voor het tweede- en vreemde-taalon derwijs, waarbij interactie tussen taalleerders centraal staat en verschillende taalvaardigheden tegelijkertijd worden geoefend. Naar aanleiding van een tekst, die eerst wordt voorgelezen door de docent, maken taalleerders in overleg met elkaar een gram maticaal en lexicaal correcte tekstreconstructie. Dictoglos is te gebruiken voor alle soorten taalonderwijs, ongeacht de doeltaal en de moedertaal. De werkvorm is zowel geschikt voor hoger- als voor lageropgeleiden. Dictoglos. Samenwerkend leren in het tweede- en vreemde taalonderwijs is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van het Expertisecentrum Tweede-Taalverwerving (ETT) van de Universiteit van Amsterdam. Onze dank gaat vooral uit naar onze collega’s van de Leerstoelgroep Tweede-taalverwerving: Freek Bakker, Albert Belmer, Hanne Janssen, Sophie Josephus Jitta, Lotty van Minnen, Margriet Muris, Nanda Poulisse en Encarni Sanchez Gala. We zijn hen zeer erkentelijk voor hun waardevolle adviezen en de door hen geleverde voorbeeldteksten voor de verschillende talen. Ook Marijke Huizinga en Ruud Stumpel van de Afdeling Nederlands Tweede Taal van de Vrije Universiteit bedanken we voor hun didactische suggesties. Speciale dank zijn we tenslotte ver schuldigd aan Pranati Duivenvoorden en Marjolein Gritter van het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam, bij wie we enkele malen in de klas te gast waren. In dit boek belichten we aan de hand van praktische voor beelden voor verschillende talen de gebruiksmogelijkheden en didactische voordelen van dictoglos. Het boek is zo opgezet dat docenten na lezing direct met dictoglos aan de slag kunnen. De auteurs houden zich warm aanbevolen voor commentaar van gebruikers.

Folkert Kuiken en Ineke Vedder Amsterdam, juli 2000

7

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker