Folkert Kuiken en Ineke Vedder - Dictoglos

4.6 Commentaar op de werkwijze

64 68

4.7 Dictoglos en onderzoek

5

V oorbeeldteksten 5.1 Toelichting

71 71 73 79 85 91 97

5.2 Duits 5.3 Engels 5.4 Frans 5.5 Italiaans

5.6 Nederlands

5.7 Spaans

103

L iteratuur

109

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker