Folkert Kuiken en Ineke Vedder - Dictoglos

Inhoud

Woord vooraf

7

1

W at is dictoglos ? 1.1 Wat is dictoglos? 1.2 Hoe werkt dictoglos?

9 9

10 11 11 12

1.3 Voor wie is dictoglos bedoeld? 1.4 Wat is het doel van dictoglos?

1.5 Dictoglos en taalleren

1.6 Op welke theoretische vooronderstellingen is dictoglos gebaseerd?

12 14

1.7 Voordelen van dictoglos

2

W erkwijze

17 17 21 25 28 33 38 41 41 44 47 50

2.1 De voorbereiding

2.2 Het dictee

2.3 De reconstructie

2.4 Analyse en correctie

2.5 Feedback

2.6 Tijdsinvestering

3

C riteria voor tekstkeuze 3.1 Inhoudelijke criteria 3.2 Onderwerp en tekstgenre

3.3 Vormelijke criteria

3.4 Mogelijkheden voor aanpassing

4

D ictoglos in de praktijk

53 53

4.1 Voorbeeld van een gereconstrueerde tekst

4.2 De reconstructiefase: voorbeelden van commentaar van de docent 4.3 Commentaar op grammatica en woordgebruik

55 56 60 62

4.4 Commentaar op spelling en uitspraak 4.5 Commentaar op stilistische aspecten

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker