Praktijkboek relationeel werken in zorg en welzijn - Greet Demesmaeker

5.2 Bouwsteen 2: eigen regie vanuit een empowerende houding

79 81 83 84 94 95 97

5.2.1 De pijlers van de empowerende houding

5.2.2 De reparatiereflex

5.2.3 Eigen regie

5.3 Bouwsteen 3: uitnodigend en uniek

5.3.1 Gastvrijheid

5.3.2 Echt contact maken 5.3.3 De uniciteit van elke relatie

100 105 107 111 112 113 115 117 118 120 122 123 125 125 126 129

5.4 Bouwsteen 4: veiligheid en vertrouwen vanuit verbinding 5.4.1 Verbinding als aanzet tot verbondenheid

5.4.2 Veiligheid als basisbehoefte 5.4.3 Vertrouwen en betrouwbaar zijn 5.5 Bouwsteen 5: empathie vanuit echtheid 5.5.1 Empathie als relationeel gegeven 5.4.4 Hoop

5.5.2 Compassie

5.5.3 Wat is dat: ‘echt’ zijn?

5.5.4 Jezelf tonen

5.6 Bouwsteen 6: liefdevol door een luisterende houding

5.6.1 Ongehaast en onbezet luisteren 5.6.2 Betekenistijd versus prestatietijd

5.6.3 Verhalen verbinden

5.6.4 Verbindende/Geweldloze Communicatie

6 Het KEUVEL-kader in de praktijk: het verhaal van een straathoekwerker

133 133 133

6.1 Straathoekwerk in een notendop 6.2 De straathoekwerker aan het woord

Deel 3 Reflectie als hefboom voor relationeel werken

139

141

7 Van beroepsethiek naar ethiek in het beroepsleven

145 148 149

8 Kader voor reflectie

8.1 Dimensies van reflectie

8.2 Het DenK-kader

Made with FlippingBook Ebook Creator