Praktijkboek relationeel werken in zorg en welzijn - Greet Demesmaeker

Inhoud

11

Inleiding

Deel 1 De relatie als fundament

15

17 17 19 21 24 26 27 31 31 34 35 37 38 41 50 53 53 56 61 62 63 64 67 68 68 77 59

1 Een relationele gebeurtenis

1.1 Twee relationele mensbeelden: Levinas en Buber

1.2 De tweespalt afstand-nabijheid 1.3 Van waardevol naar vol-waardig

1.4 Wat zeggen cliënten?

1.5 Relationeel constructivisme als visie 1.6 Instrumentalisering van de relatie: een uitdaging

2 Presentie als kompas

2.1 Zorgethiek

2.2 De drie A’s van presentie: aandacht, aansluiting en afstemming 2.2.1 Aandacht als kiem: het planten van relatiezaadjes 2.2.2 Van aansluiting naar ontsluiting: relatiezaadjes ontkiemen 2.2.3 Van afstemming naar instemming: relatiezaadjes groeien 2.3 Van regelbegrenzing naar relationeel begrenzen 2.4 Kenmerken van presentie als leidraad voor de presentiebeoefenaar

3 La petite bonté: groots in zijn kleinheid

3.1 De kleine goedheid

3.2 Ter illustratie: het concept ‘Mangomoment’

Deel 2 Het KEUVEL-kader

4 Deskundig keuvelen

4.1 Ambachtelijk vakmanschap

4.2 Ambacht + relationeel werken = deskundig keuvelen

4.3 Generalist of specialist?

5 De bouwstenen van het KEUVEL-kader

5.1 Bouwsteen 1: kracht en kwetsbaarheid als kunst 5.1.1 Twee zijden van dezelfde medaille 5.1.2 De kwetsbaarheid van de professional

Made with FlippingBook Ebook Creator