Praktijkboek relationeel werken in zorg en welzijn - Greet Demesmaeker

Deel 1 De relatie als fundament

Eerst is er de relatie met de Ander, vooraleer we een zelf zijn. We zijn slechts iemand, omdat we in verbinding gaan met de Ander. Pas dan kunnen we ons verbonden weten van subject tot subject. (naar Levinas)

Zoals een melodie niet is samengesteld uit tonen, een vers niet uit woorden, een zuil niet uit lijnen, zo is het ook met de mens tot wie ik Jij zeg. (naar Buber)

15

Made with FlippingBook Ebook Creator