Praktijkboek relationeel werken in zorg en welzijn - Greet Demesmaeker

153

Slotbeschouwing

157 158 162 165 166 168 170 173 174

Het KEUVEL-kader in kaders en methodieken

Bijlage 1 De capabilitybenadering

Bijlage 2 Nieuwe Autoriteit (Geweldloos Verzet) Bijlage 3 Het krachtenmodel van Rapp en Goscha Bijlage 4 Steunend Relationeel Handelen

Bijlage 5 Kwartiermaken Bijlage 6 Gentle Teaching

Bijlage 7 Verbindende/Geweldloze Communicatie

Bijlage 8 Sense of Home

177

Geraadpleegde literatuur

185

Register

191

Over de auteur

Made with FlippingBook Ebook Creator