KlasNL Nedelands leren naar B1 - Martijn Baalman, Fouke Jansen, Vita Olijhoek en Anja Valk

KlasNL ● Nederlands leren naar B1

b Werk samen. Kijk naar oefening 48. Beantwoord de vragen. 1 Hebben jullie allemaal naar drie tv-programma’s gekeken? In welke talen? 2 Heb je alle emoties uit het kader Zinnen – Emoties uitdrukken gezien op de tv? Welke niet? c Werk samen. Kijk naar oefening 49. Beantwoord de vragen. 1 Hoe voelde je je bij het interviewen? Was je zenuwachtig, blij of iets anders? 2 Kun je goed tegelijk naar iemand luisteren en dingen opschrijven? Kun je de infor matie eerst kort opschrijven? 3 Hoe was het om een verhaal over iemand anders te schrijven?

55 Praat met de groep en de docent. Kijk naar Wat leer je? van les 1. 1 Wat kun je nu goed? Welk leerdoel heb je gehaald? 2 Wat gaat nog niet zo goed? 3 Hoe heb je geleerd? Hoe ging het leren van nieuwe woorden?

4 Heb je een tip gebruikt uit oefening 3? Welke? Heeft die tip geholpen? Op welke manier? 5 Hoeveel uur heb je bij les 1 geleerd, per week of per dag? Ben je vooruitgegaan? Hoe weet je dat? 6 Wat blijf je hetzelfde doen en wat ga je anders doen?

36

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online