KlasNL Nedelands leren naar B1 - Martijn Baalman, Fouke Jansen, Vita Olijhoek en Anja Valk

Deel D

c Schrijf een tekst over je antwoorden in je schrift. Geef de tekst een titel en gebruik de kopjes: De taalcursus Dit doe ik Taal leren buiten school

Les 1

Tip: Luister nog een keer naar je antwoorden bij oefening 38.

d Werk samen. Voer met de andere cursist en de docent een gesprek over de taal cursus.

e Lees je tekst nog een keer. Wil je nog iets verbeteren of schrijven?

f Geef je tekst aan de docent.

45 a Luister naar de tekst Rustig maar . Geef een reactie.

b Luister nog een keer naar de tekst. Stel de ander gerust. Neem je antwoorden op met je mobiele telefoon.

c Werk samen. Luister naar jullie antwoorden. Wat is hetzelfde? Wat is verschil lend? Gebruik de vragen. 1 Reageert de ander op de vraag of de situatie? 2 Begrijp je de antwoorden goed? 3 Gebruikt de cursist de tijd goed? 4 Spreekt de cursist goed: niet te snel of te langzaam, niet te hard of te zacht? 5 Is de toon van de cursist goed om iemand gerust te stellen?

Schrijven voor je plezier!

46

a Lees de voorbeelden.

Voorbeelden

Denicio Heel lekker koken, dat wil ik nog leren! Ik kan wel koken en mijn eten is oké. Maar het eten van een restaurant, dat is wat anders. Zo wil ik leren koken. Je kunt dan zelf recepten bedenken en mensen zeggen: ‘Wow, Denicio kan echt lekker koken!’ Ja, dat lijkt me heel leuk …

33

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online