KlasNL Nedelands leren naar B1 - Martijn Baalman, Fouke Jansen, Vita Olijhoek en Anja Valk

KlasNL ● Nederlands leren naar B1

Grammatica – Wederkerende werkwoorden (1)

25

Bij sommige werkwoorden hoort zich . Deze werkwoorden met zich ken je al.

zich voelen

Suchin is verkouden en voelt zich niet lekker. Mag ik me even voorstellen ? Ik ben Marjolein. We gaan ons inschrijven bij de bibliotheek.

zich voorstellen zich inschrijven

Deze werkwoorden met zich heb je in de teksten in deel A gelezen of gehoord.

zich afvragen

Dat vraag ik me af .

zich concentreren zich druk maken

Daar moeten jullie je nu ook op concentreren .

Je moet je niet zo druk maken . zich zorgen maken Farad maakt zich niet zoveel zorgen over de toets.

Zich hoort bij het onderwerp van de zin. Zich verandert als het onderwerp verandert.

vorm van zich

onderwerp

ik je

me

Ik schrijf me in. Je schrijft je in. U schrijft u in. U schrijft zich in. Hij schrijft zich in. We schrijven ons in. Jullie schrijven je in. Ze schrijven zich in.

je

u

u / zich

hij, ze, het

zich ons

we

jullie

je

ze

zich

a Zet in de zinnen een cirkel om de vorm van zich . 1 Ik voel me gelukkig weer prima vandaag. 2 Kunnen jullie je dat nog herinneren? 3 Het komt vast goed, je moet je niet zo druk maken. 4 We maken ons zorgen over onze dochter. 5 De kinderen kleden zich snel aan omdat ze naar school moeten. 6 Ik vraag me af of Farad vandaag op school is.

b Schrijf van elke zin het hele wederkerende werkwoord op.

1 zich voelen 2 3

4 5 6

24

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online