KlasNL Nedelands leren naar B1 - Martijn Baalman, Fouke Jansen, Vita Olijhoek en Anja Valk

KlasNL ● Nederlands leren naar B1

Bijvoorbeeld toen ik het zo druk had met mijn schoonmoeder. Dat is raar natuur lijk, want hij snapt daar niet veel van. Maar dat gaat dan vanzelf. Het is natuurlijk mijn moedertaal.

14 a Lees de tekst Mijn taalbiografie nog een keer. Vul de tabel in.

Farad Welke talen spreekt hij?

Met wie spreekt hij de taal? Waar heeft hij de taal geleerd?

Suchin Welke talen spreekt ze?

Met wie spreekt ze de taal? Waar heeft ze de taal geleerd?

b Welke talen beheers jij? Vul de tabel in.

Welke talen spreek jij?

Met wie spreek je de taal? Waar heb je de taal geleerd?

16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online