KlasNL naar A2 boek 2 - Valk, Olijhoek, Baalman en Jansen

KlasNL • Nederlands leren naar A2

b Met welke instantie bel je weleens? Schrijf de naam en het telefoonnummer van een instantie op.

naam

telefoonnummer

a Wat heb je deze week of vorige week gedaan? Vul de KlasNL-kaart in. b Werk samen. Bespreek de KlasNL-kaart. c Bespreek met de groep. Wie heeft een goede tip voor een andere cursist?

KlasNL 75

a Werk samen. Kijk naar oefening 72. Beantwoord de vragen.

76

1 Wie heeft gemopperd? 2 Waarover mopperde die persoon? 3 Wat heb je gehoord? 4 Waarover heb jij gemopperd? Wat zei iemand terug? b Kijk naar oefening 73.

1 Wat weet je over het woningbedrijf in jouw woonplaats? 2 Wat moet je doen als je grofvuil hebt? Welk nummer moet je bellen? c Kijk naar oefening 74.

1 Kijk naar de brieven of formulieren. Wat is hetzelfde? Wat is anders? 2 Met welke instantie bellen de cursisten weleens? Vinden jullie dat moeilijk?

77

Praat samen met de groep en de docent. Kijk naar Wat leer je? van les 7.

1 Wat kun je nu goed? 2 Wat gaat nog niet zo goed? 3 Wat wil je nog oefenen?

Vraag de herhaling van les 6 aan de docent.

70

Made with FlippingBook Learn more on our blog