KlasNL naar A2 boek 2 - Valk, Olijhoek, Baalman en Jansen

KlasNL • Nederlands leren naar A2

d Schrijf een app terug om de afspraak af te zeggen.

e Kijk naar je mail en je app. Beantwoord de vragen.

1 Met welke woorden beginnen de zinnen? Met tijd, met plaats of met het onderwerp? Zet een cirkel om die woorden. 2 Staat de persoonsvorm op de tweede plaats? Nee? Maak de zin dan goed. Ja? Zet een streep onder de persoonsvorm. f Geef je mail en je app aan de docent.

a Lees de mail van oefening 69a nog een keer.

70

L uister naar de docent en bel met Woningbedrijf Het Zuiden om de afspraak te verzetten. b Lees de app van oefening 69c nog een keer. Luister naar de docent en bel met Sonja om de afspraak af te zeggen.

a Bedenk een probleem in je huis of kijk bij oefening 56. b Vul het klachtenformulier in.

71

66

Made with FlippingBook Learn more on our blog