KlasNL naar A2 boek 2 - Valk, Olijhoek, Baalman en Jansen

Deel D

c Wat heb jij gisteren gedaan? Schrijf vier zinnen. Gebruik de voltooide tijd.

Eerst

Dan

Les 7

Daarna

Tot slot

d Werk samen. Controleer de zinnen van b en c van de andere cursist.

• Kun je alles lezen? • Is de voltooide tijd goed gebruikt? • Staat de persoonsvorm op de goede plaats? e Verbeter je zinnen. f Geef je zinnen aan de docent.

Schrijven voor je plezier!

68

Schrijf kort iets over het contact met je buren.

Wie zijn je buren? Hoe heten ze? Vind je ze aardig? Praten jullie veel met elkaar? Helpen jullie elkaar weleens? Heb je geen contact met je buren? Schrijf dan over het contact met je buren in bijvoorbeeld je geboorteland.

63

Made with FlippingBook Learn more on our blog