KlasNL naar A2 boek 2 - Valk, Olijhoek, Baalman en Jansen

Deel C

a Kijk nog een keer naar het kader Grammatica – Hoofdzin met inversie (1) . b Wat doe jij? Maak de zinnen af.

60

1 Om 8.00 uur

Les 7

2 Thuis

3 Op school

4 ʼ s Avonds

5 In de supermarkt

6 In mijn woonplaats

c Controleer je zinnen.

• Staan het onderwerp en de persoonsvorm op de goede plaats? • Staan andere werkwoorden op de goede plaats? d Geef je zinnen aan de docent.

a Kijk in de woordenlijsten van les 1 tot en met 7. Kies zes voltooid deelwoorden en schrijf ze op.

61

b Schrijf achter elk voltooid deelwoord het hele werkwoord.

W eet je niet welk werkwoord bij het voltooid deelwoord hoort? Kijk dan in een woordenboek.

57

Made with FlippingBook Learn more on our blog