KlasNL naar A2 boek 2 - Valk, Olijhoek, Baalman en Jansen

KlasNL • Nederlands leren naar A2

Deel B Je oefent woorden, zinnen, grammatica en uitspraak.

29

Ga naar de website. Maak Woorden les 7 .

Grammatica – Hoofdzin met inversie (1)

Je weet al: Een zin begint met het onderwerp . Daarna komen de persoonsvorm, de rest en tot slot andere werkwoorden . Dit noemen we een ‘gewone hoofdzin’.

onderwerp

persoonsvorm

rest

andere werkwoorden

Ik

heb

een boek

gekocht.

Ze

heeft

Nederlands geleerd.

In de zin kan ook tijd of plaats staan.

onderwerp

persoonsvorm

rest

tijd / plaats

andere werkwoorden

We We

schilderen

op vrijdag.

komen

uw balkon

dinsdag 16 mei schoonmaken.

Dit is nieuwe informatie: De zin begint niet met het onderwerp , maar met tijd of plaats . We noemen de zin dan ‘hoofdzin met inversie’.

tijd of plaats persoonsvorm

onderwerp rest

andere werkwoorden

Op vrijdag

schilderen

we.

Morgen

helpt

Youri.

Op mijn balkonstaat Dinsdag 16 mei komen

een kast.

we

uw balkon

schoonmaken.

Let op: de persoonsvorm staat nog steeds op de tweede plaats. Het onderwerp staat achter de persoonsvorm. De andere werkwoorden blijven aan het eind van de zin staan.

38

Made with FlippingBook Learn more on our blog