KlasNL naar A2 boek 2 - Valk, Olijhoek, Baalman en Jansen

KlasNL • Nederlands leren naar A2

1 Rina wil haar oude, kapotte bank weggooien.

Beneden bij de flat hangt een bord. Wat moet ze doen?

2 Op het bord staat: ‘Voorkom een boete van 90 euro.' Wat betekent deze zin? a Zorg dat je de boete snel betaalt. b Zorg dat je geen boete krijgt. b Luister naar de tekst Heb je Grofvuil gebeld? . c Luister nog een keer naar de tekst. Beantwoord de vragen. 1 Heeft Rina Grofvuil gebeld? a ja b nee 2 Welk briefje kan Rina het best op de bank leggen? a b

Bank laten staan.

Grofvuil haalt deze bank morgen op.

3 Waarom legt Rina een briefje op de bank? Er zijn twee antwoorden goed. a Dan mag de bank een nacht bij de flat staan. b Dan mag je de bank niet meenemen.

c Dan weet iedereen dat Grofvuil de bank ophaalt. 4 Wat vindt Rina van het schoonmaken en schilderen? a Ze vindt het fijn: haar balkon wordt heel mooi. b Ze vindt het niet fijn: ze moet dan binnen zitten. 5 Wat is het probleem met de bank? a De bank is te zwaar. b De bank kan niet langs de kast. d Werk samen. Beantwoord de vragen.

1 Wat is een ‘mopperkont’? Wat is een ‘grapjas’? 2 Wat vind jij: ben jij meer een mopperkont of een grapjas?

30

Made with FlippingBook Learn more on our blog