KlasNL naar A2 boek 2 - Valk, Olijhoek, Baalman en Jansen

KlasNL • Nederlands leren naar A2

a Bekijk de afbeelding. Beantwoord de vragen.

10

1 Wat zie je? 2 Wat zegt de man, denk je? 3 Wat zegt Rina, denk je? b Beantwoord de vraag.

De tekst heet Dag buuf!. Wat betekent ‘buuf ’?

c Luister naar de tekst Dag buuf! . d Luister nog een keer naar de tekst. Beantwoord de vragen. 1 Waarom komt Youri bij Rina? a Hij komt een pakket brengen. b Hij komt een pakket halen. 2 Youri komt bij Rina. Welk kaartje heeft Youri in zijn hand? a b c

3 Wie is Bianca, denk je? a de moeder van Youri b de vrouw van Youri c de zus van Youri 4 Waarom moet de kast naar binnen?

a Luister nog een keer naar de tekst Dag buuf! en lees mee. b Versta je alle woorden? Nee? Luister dan nog een keer.

11

24

Made with FlippingBook Learn more on our blog