KlasNL naar A2 boek 2 - Valk, Olijhoek, Baalman en Jansen

KlasNL • Nederlands leren naar A2

Start

1

Werk samen. Kijk naar les 7. Beantwoord de vragen.

1 Lees de titel van les 7. Bekijk de afbeelding. Waar gaat deze les over, denk je? 2 Lees Wat leer je in deze les? op de vorige bladzijde. Wat wil je graag leren? 3 Welke grammatica leer je in les 7? 4 Kijk op bladzijde 41 bij Zinnen – Mopperkont! . Welke zin hoor je weleens? 5 Kijk in de woordenlijst van les 7 in de Woordentrainer . Welke woorden ken je al?

a Bekijk de afbeeldingen. Wat voor huis zie je? Schrijf de namen onder de huizen. Kies uit: de flat – het rijtjeshuis – de woonboot

2

1

2

3

b Werk samen. Beantwoord de vraag. In wat voor huis woont Rina, denk je? Waarom denk je dat?

12

Made with FlippingBook Learn more on our blog