Logisch en kritisch denken - Simon Burgers

6

Logisch denken III: Helder denken in categorieën

45 45 46 48 49 51 53 53 53 54 55 56 56 57 58 59 63 63 63 64 66 66 69 69 70 71 73 73 74 74 74 75 75 76 78 79 79

6.1 6.2 6.3 6.4

Volledigheid en non-overlap van categorieën

Intelligentietests en categorieën

Onderzoeksvragen operationeel maken

Deelvragen volledig en elkaar uitsluitend maken

Oefeningen bij hoofdstuk 6

7

Informele drogredenen

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

Inleiding Stroman

Ad hominem

Post hoc

Overhaaste generalisatie

Cirkelredenering

Omdraaien van de bewijslast

Onjuiste analogie

Oefeningen bij hoofdstuk 7

8

Relevantie en volledigheid

8.1 8.2 8.3 8.4

Inleiding Relevantie

Volledigheid

De relatie tussen relevantie en volledigheid

Oefeningen bij hoofdstuk 8

9

Verschillende soorten conclusies

9.1 9.2

Interne validiteit en externe validiteit

Inductie en deductie

Oefeningen bij hoofdstuk 9

10

Verifiëren, falsifiëren en onderzoek 10.1 Inleiding: de empirische cyclus

10.2 Een conclusie zonder onderzoek en zonder nadenken 10.3 Een conclusie zonder onderzoek, maar met nadenken

10.4 Een – niet al te goed – onderzoekje

10.5 Een beter onderzoekje

10.6 Wetenschappelijk onderzoek, een praktijkvoorbeeld

10.7 Verifiëren en onderzoek 10.8 Falsifiëren en onderzoek

10.9 De eis van falsificeerbaarheid van hypotheses

Oefeningen bij hoofdstuk 10

Made with FlippingBook Digital Publishing Software