Logisch en kritisch denken - Simon Burgers

Inhoud

Inleiding

11

1

Kritisch denken, een eerste verkenning

13 13 15 16 16 17 17 18 19 19 21 21 22 23 23 24 25 29 29 29 35 37 37

1.1 1.2 1.3

Wat is kritisch denken? Is kritisch denken moeilijk?

Waar is kritisch denken goed voor?

Oefeningen bij hoofdstuk 1

2

Argument en conclusie

2.1 2.2 2.3

Wat is een redenering?

Signaalwoorden

Enkele veelgebruikte termen

Oefeningen bij hoofdstuk 2

3

Redeneringen ontleden

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Enkelvoudige en meervoudige argumentatie

Onderschikkende argumentatie

Complexe argumentatie Contra-argumenten

Argumentatiestructuur van een eigen betoog

Oefeningen bij hoofdstuk 3

4

Logisch denken I: Geldige en ongeldige conclusies

4.1 4.2 4.3 4.4

Inleiding

Syllogismen

Conditionele redeneringen Drie belangrijke leerpunten

Oefeningen bij hoofdstuk 4

5 Logisch denken II: Voldoende en noodzakelijke voorwaarden 41 Oefeningen bij hoofdstuk 5 43

Made with FlippingBook Digital Publishing Software