Logisch en kritisch denken - Simon Burgers

11

Het scheermes van Ockham

81 81 81 82 82 83 84 85 85 86 87 91 94

11.1 Haal er niet meer bij dan nodig is 11.2 Voorbeeld 1: een algebraïsch verband

11.3 Voorbeeld 2: ons zonnestelstel

11.4 Voorbeeld 3: de monnik-detective in De naam van de roos

11.5 Voorbeeld 4: helderziendheid of goocheltruc?

Oefeningen bij hoofdstuk 11

12

Conclusies en emoties

12.1 Inleiding

12.2 Buiten de kaders denken 12.3 Systeem 1 en Systeem 2

12.4 ‘Wij-zij-denken’: drie klassiekers

Oefeningen bij hoofdstuk 12

13

Conclusies trekken uit statistisch onderzoek

99 99

13.1 Significantietoetsing

13.2 Onderscheidingsvermogen en alfafout 13.3 Onderscheidingsvermogen en effectgrootte 13.4 Onderscheidingsvermogen en steekproefgrootte

100 101 102 103 103 105 106 108

13.5 Een viereenheid

13.6 Tweezijdig versus eenzijdig toetsen

13.7 Wanneer significantie toetsen en wanneer niet?

13.8 De bayesiaanse benadering Oefeningen bij hoofdstuk 13

Bijlage: Berekeningen bij de kansen uit hoofdstuk 13

111

Gebruikte bronnen

113

Register

115

Over de auteur

119

Made with FlippingBook Digital Publishing Software