Chinees? 'n Makkie! deel 3 - Tin Chau Tsui & Sven Bosch

Chinees? ’n Makkie! Hǎoxué Zhōngwén

3

Tin Chau Tsui, Sven Bosch

Chinees? ’n Makkie!

Deel 3

In deze reeks zijn verschenen:

■ Chinees? ’n Makkie! – Deel 1 ■ Chinees? ’n Makkie! – Deel 2 ■ Chinees? ’n Makkie! – Deel 3 ■ Chinees? ’n Makkie! – Deel 4 ■ Chinees? ‘n Makkie! – Docentenhandleiding

■ Chinees getoetst – 250 oefenvragen op weg naar B1

Meer informatie op www.coutinho.nl .

Chinees? ’n Makkie! Deel 3

Zhōngwén Hǎoxué 中文 ? 好学!

dì-sān cè 第 三 册

Tin Chau Tsui, Sven Bosch

Tweede, herziene druk

c u i t g e v e r ij c o u t i n h o

bussum 2021

www.coutinho.nl/chineesmakkie3-druk2 Je kunt aan de slag met het online studiemateriaal bij dit boek. Dit materiaal be- staat uit audio en bijlagen en voor de snelle route de (digitale) oefeningen.

© 2008/2021 Uitgeverij Coutinho bv Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor de readerre- geling kan men zich wenden tot Stichting UvO (Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicen- ties, www.stichting-uvo.nl). Voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in knipselkranten dient men contact op te nemen met Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, www.stichting-pro.nl).

Eerste druk 2008 Tweede, herziene druk 2021

Uitgeverij Coutinho Postbus 333 1400 AH Bussum info@coutinho.nl www.coutinho.nl

Omslag: Linda van Putten, Maartensdijk Beeld: zie www.coutinho.nl/chineesmakkie3-druk2

Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. De personen op de foto’s komen niet in de tekst voor en hebben geen relatie met hetgeen in de tekst wordt beschreven, tenzij het anders vermeld is.

ISBN 978 90 469 0781 8 NUR 112

Inhoud

Dit betekenen de symbolen

9

Zo werkt Chinees? ’n Makkie!

10

Online materiaal

12

Thema 1 Na de vakantie

Les 1 Les 2 Les 3

暑假去哪儿了? Waar ben je in de zomervakantie geweest? 你拍了很多照片吗? Heb je heel veel foto’s gemaakt? 你每天晚上都去跳舞吗? Ga je elke avond dansen?

13 22 32

Thema 2 Kunst

Les 4 Les 5

这是送给你的纪念品。 Dit is een souvenir voor jou. 我可以借你的手机听音乐吗? Mag ik je mobieltje lenen om muziek te luisteren?

41

49 58

Les 6

我去上钢琴课。 Ik ga naar pianoles.

Thema 3 Reparatie

Les 7 Les 8 Les 9

我的手表不走了。 Mijn horloge loopt niet meer. 灯不亮了。 De lamp brandt niet meer. 免费维修。 Gratis onderhoud en reparatie.

66 75 84

Thema 4 Proefwerk

Les 10 Les 11 Les 12

明天我们学校考试。 Morgen is er examen bij ons op school.

93

考得好吗? Ging het examen goed?

101

你的学校发成绩单了吗? Heeft jouw school het rapport al uitgedeeld?

109

Thema 5 Feestjes

Les 13 Les 14 Les 15

上星期的聚会真好玩儿。 Het feestje van vorige week was echt leuk. 我现在马上去买礼物。 Ik ga nu onmiddellijk een cadeau kopen.

118 126 135

对不起,我来晚了。 Sorry, ik ben te laat.

Thema 6 Emotie

Les 16 Les 17 Les 18

他们不允许我文身! Ik mag geen tatoeage van hen hebben!

143 151

你为什么这么生气? Waarom ben je zo boos?

最好什么酒都不喝。 Het beste is om helemaal geen alcohol te drinken.

158

Thema 7 Sporten

Les 19 Les 20 Les 21

他以前不是这么瘦的。 Vroeger was hij niet zo mager.

166 173 181

你跑得像乌龟一样慢! Je rent net zo langzaam als een schildpad! 回家好好地休息吧! Ga naar huis om goed uit te rusten!

Thema 8 Naar China

Les 22 Les 23 Les 24

我们打算去中国旅游。 Wij zijn van plan om naar China te reizen. 你去中国大使馆了吗? Ben jij naar de Chinese ambassade geweest?

189 197 204

一点儿也不紧张。 Helemaal niet nerveus.

Cultuurthema’s

Thema 1 Naar school gaan

Les 1 Les 2

Confucius, de perfecte leraar

19 29

Het leven van een leerling in China

Thema 2 Daten

Les 3 Les 4

Het Chinese huwelijk: lang leve de familie!

38 47

Daten in China

Thema 3 Sociale media

Les 5 Les 6

Surfen, bloggen en vloggen in China WeChat, het Zwiters zakmes van China

56 64

Thema 4 Met de trein reizen

Les 7 Les 8

Reizen met de trein in China

72 82

Hogesnelheidstreinen

Thema 5 Sociaal kredietsysteem

Les 9

De almachtige staat

91 99

Les 10

Het Chinese sociaal krediet

Thema 6 Traditionele karakters

Les 11 Les 12

De Qin-dynastie

107 115

Traditionele karakters

Thema 7 Culturele minderheden

Les 13 Les 14

De Han-dynastie, de Han-Chinezen en de Han-taal

124 133

De autonome regio’s

Thema 8 Nieuwe Zijderoute

Les 15 Les 16

De Zijderoute

141 149

De Nieuwe Zijderoute

Thema 9 De Chinese keuken en tafelmanieren

Les 17 Les 18

De acht Chinese keukens

156 164

Aan tafel!

Thema 10 Chinese ouders

Les 19 Les 20

De Chinese familie

171 179

Ouders in het hedendaagse China

Thema 11 Gezond leven in China

Les 21 Les 22

Traditionele Chinese geneeskunde

186 195

Een gezonde levensstijl in het China van nu

Thema 12 Op bezoek bij Chinezen

Les 23 Les 24

Westerlingen in China Do’s en don’ts in China

202 211

Gegevens voor leerling B

213

Over het Chinees

217

Woordenlijst CH-NL

231

Woordenlijst NL-CH

247

Dit betekenen de symbolen:

Thema 1: Na de vakantie Thema 2: Kunst Thema 3: Reparatie Thema 4: Proefwerk

Luisteren

Spreken

Schrijven

Lezen

Woorden

Over China en het Chinees

Zelftest

9

Zo werkt Chinees? 'n Makkie!

Elke les begint met Nieuwe woorden en een Dialoog . Boven de karakters staat het pinyin. Om te zorgen dat je meer karakters gaat lezen in plaats van pinyin, wordt het pinyin in de dialogen vanaf hoofdstuk 4 verminderd. Alleen nieuwe woorden worden nog gekoppeld aan pinyin. Vanaf les 13 staat bij de dialo- gen geen pinyin meer.

Chinees? ’n Makkie! bestaat uit 24 lessen. Hier begint les 19.

Na de dialoog volgt de Taalwijzer met uitleg over de Chinese taal.

Een ander vast onderdeel is onder andere Karakters schrijven . Vind je de vakjes te klein om in te schrijven? Download de schrijfoefening dan van de website.

10

De lessen zijn verdeeld over acht thema’s. Dit is thema Feestjes .

Thema 1: Na de vakantie Thema 2: Kunst Thema 3: Reparatie Thema 4: Proefwerk

Tussen de vaste onderdelen staan de oefeningen . Aan het mannetje kun je zien wat voor oefening of onderdeel het is. Je krijgt steeds minder uitleg in het Nederlands. Bij onderdelen die eerder aan bod zijn geweest, zoals woordenschat, dialoog of instructies verdwijnt de uitleg in het Nederlands.

De audio voor de luisteroefeningen staat op de website.

De les wordt afgesloten met een onder- deel over de Chinese cultuur. Er zijn twaalf cultuurthema’s , steeds verdeeld over twee lessen.

Aan het eind van elke les staat een verwij- zing naar oefeningen uit Chinees getoetst – 250 oefenvragen op weg naar B1 . Als je deze oefeningen maakt en het onderdeel Meer nieuwe woorden en de bijbehorende oefeningen maakt, bereid je je optimaal voor op het eindexamen Chinees.

Als je sneller Chinees wilt leren, doe dan de onderdelen Meer nieuwe woorden en de bijbehorende oefeningen. Je vindt deze onderdelen op de website.

11

Online materiaal

Op www.coutinho.nl/chineesmakkie3-druk2 vind je het online materiaal bij dit boek. Dit materiaal bestaat uit: ■ audio ■ bijlagen ■ (digitale) oefeningen

Voor de snelle route komt daar bij: ■ meer nieuwe woorden ■ oefeningen

Voor docenten is een docentenhandleiding beschikbaar met didactische achtergronden en een webpagina met links en bijlagen. Daarbij kunnen docenten een aanvulling aan- vragen met specifieke tips en antwoorden bij Chinees? ’n Makkie! Deel 3 . Zie de website bij dit boek.

12

第一课 暑假去哪儿了?

第一课 暑假去哪儿了?

Thema 1: Na de vakantie Thema 2: Kunst Thema 3: Reparatie Thema 4: Proefwerk

新词语 Nieuwe woorden

1 收到

shōudào

ontvangen

2 明信片

míngxìnpiàn

ansichtkaart

3 奇怪 4 下次 5 听说

qíguài

vreemd

xiàcì

volgende keer

tīngshuō

van horen zeggen, naar verluidt, men zegt

6 好玩儿 7 差不多

hǎowánr

leuk, amusant, grappig

chàbuduō

bijna, ongeveer

8 有的…; 有的…

yǒude …; yǒude … sommige …, andere …

9 地方 10 照片 11 上次

dìfang

plaats

zhàopiàn

foto

shàngcì

vorige keer

12 看起来

kànqilai

zo te zien

13

Les 1 Waar ben je in de zomervakantie geweest?

会话 Dialoog

Wèi Guómíng Shǔjià qù nǎr le Huí Zhōngguó le ma 喂,国明!暑假 去 哪儿了?回 中国 了吗? Nǐ méiyǒu shōudào wǒ de míngxìnpiàn ma 对,我回 中国 了。你没有 收到 我的 明信片 吗? Duì wǒ huí Zhōngguó le

Jordy:

国明 :

Méiyǒu 没有。 Qíguài 奇怪!

Jordy:

国明 :

Xiàcì gěi wǒ fā Wēixìn 下次给我发微信。

Jordy:

Hǎode xiàcì gěi nǐ fā Wēixìn Duì le tīngshuō nǐ qù Xībānyá le 好的,下次给你发微信。对了,听说你去西班牙了。 Xībānyá hǎowánr ma 西班牙好玩儿 吗? Tiānqì hěn rè měitiān dōu chàbuduō yǒu sānshí dù 好玩儿!天气 很 热,每天都 差不多有 三十度。 Zhōngguó hǎowánr ma Rèbùrè 中国 好玩儿 吗?热不热? yǒude dìfang bù rè 我去了 很多 地方。有的地方很热;有的地方不热。 Nǐ kàn, zhè shì shàngcì huí Zhōngguó de zhàopiàn Zhè shì wǒ māma 你看,这是上次 回 中国 的 照片。这是我妈妈。 Hǎowánr Wǒ qùle hěn duō dìfang Yǒude dìfang hěn rè

国明 :

Jordy:

国明 :

Kànqilai nǐ hěn xiàng nǐ māma 看起来你 很 像你妈妈。

Jordy:

14

第一课 暑假去哪儿了?

语言指南 Taalwijzer

Thema 2: Kunst Thema 3: Reparatie Thema 4: Proefwerk Thema 1: Na de vakantie

有的…,有的… yǒude … yǒude … betekent ‘sommige …, andere …’ Je gebruikt deze structuur om verschillen of tegenstellingen tussen mensen of voorwerpen te beschrij- ven. Bijvoorbeeld:

Op sommige plaatsen is het warm, op andere plaatsen is het niet warm. Sommige mensen eten graag vis, andere mensen eten graag vlees.

Yǒude dìfang hěn rè yǒude dìfang bù rè 有的 地方 很 热,有的 地方 不 热。

Yǒude rén xǐhuan chī yú yǒude rén xǐhuan chī ròu 有的 人 喜欢 吃 鱼,有的 人 喜欢 吃 肉。

1 说汉语。 Zeg in het Chinees.

Werk in tweetallen. Zeg om de beurt een zin met de constructie 有的…,有的… (ieder ten minste vijf zinnen).

2 还认识这些句子吗? Ken je deze zinnen nog?

1 因为今天天气很热,我骑自行车去学校。 2 明天下雨,很冷。 3 明天是晴天,你坐公共汽车去吗?

4 天气好,我走路去。 5 荷兰什么时候下雪? 6 你出去要带雨衣或者雨伞。 7 昨天很冷,只有五度。 8 春天像秋天一样:不冷不热。

3 听录音,为图片标号码。 Luister naar de tekst en zet het juiste nummer bij de fotoʼs.

a

b

15

Les 1 Waar ben je in de zomervakantie geweest?

d

c

4 听录音,为句子标号码。 Luister naar de tekst en zet de zinnen in de juiste volgorde.

1 Is het warm in Spanje? 2 Waar ben je in de zomervakantie geweest? 3 Kun je niet fietsen? Wat vreemd!

4 Stuur je me morgenmiddag een WeChat-bericht? 5 Stuur je me morgenavond een WeChat-bericht? 6 Elke dag is het bijna 30 graden. 7 Sommige plaatsen zijn warm, andere plaatsen zijn niet warm. 8 Sneeuwt het in de winter in Nederland?

5 写汉字 Karakters schrijven

谜语 Raadsel: In een grote mond zit een kleine mond.

Karakter

Pinyin

Betekenis

Oplossing:

16

第一课 暑假去哪儿了?

6 写汉字 Karakters schrijven

Thema 2: Kunst Thema 3: Reparatie Thema 4: Proefwerk Thema 1: Na de vakantie

信 信

听 听

差 差

方 方

照 照

7 中荷成语和俗语 Chinese en Nederlandse spreekwoorden en gezegden

Net als het Nederlands kent het Chinees veel spreekwoorden. Sommige zijn bijna identiek, andere zijn net iets anders geformuleerd maar hebben dezelfde betekenis.

Nederlands

Chinees

Vertaling

Hoge bomen nodigen de wind uit. Als een tijger die vleugels krijgt.

Hoge bomen vangen veel wind.

shùdà-zhāofēng 树大 招风 rúhǔ- tiānyì 如虎添翼

Vleugels krijgen.

Wat is de Nederlandse versie van dit Chinese spreekwoord?

Nederlands

Chinees

Vertaling

Met één pijl twee haviken raken.

yījiàn-shuāngdiāo 一箭 双雕

17

Les 1 Waar ben je in de zomervakantie geweest?

8 说汉语。 Zeg in het Chinees.

Werk in tweetallen. De een gebruikt de vier foto’s hieronder en de ander de vier foto’s op pagina 213. Stel om de beurt elkaar vragen in het Chinees en nummer de foto’s die de ander omschrijft. Gebruik bijvoorbeeld deze zin om een vraag te stellen: 第一张照片里有没有人?

9 读汉字 Karakters lezen Jordy:

喂,国明!暑假去哪儿了?回中国了吗? 对,我回中国了。你没有收到我的明信片吗?

国明 : Jordy: 国明 : Jordy: 国明 :

没有。 奇怪!

下次给我发微信。

好的,下次给你发微信。对了,听说你去西班牙了。西班牙好玩 儿吗? 很好玩儿!天气很热,每天都差不多有三十度。中国好玩儿吗? 热不热? 我去了很多地方。有的地方很热;有的地方不热。你看,这是上 次回中国的照片。这是我妈妈。

Jordy:

国明 :

看起来你很像你妈妈。

Jordy:

18

第一课 暑假去哪儿了?

10 说汉语。 Zeg in het Chinees.

Thema 2: Kunst Thema 3: Reparatie Thema 4: Proefwerk Thema 1: Na de vakantie

1 In de zomervakantie ga ik terug naar China. 2 Het is elke dag bijna 25 graden. 3 Wanneer kom je foto's kijken?

4 Sommige plaatsen zijn leuk, andere plaatsen zijn niet leuk. 5 Ik heb gehoord dat je mijn ansichtkaart niet hebt ontvangen.

11 找正确的搭配? Wat hoort bij elkaar?

a 方 b 弟

1 第 2 弟 3 地

c 一课

12 发微信。 Stuur een WeChatbericht.

Werk in tweetallen. Stuur elkaar een WeChatbericht waarin je vertelt over je zomer- vakantie.

中国文化与社会 Chinese cultuur en samenleving

Confucius, de perfecte leraar Confucius ( 孔子 Kǒngzǐ) was een Chinese filosoof en politicus die leefde van 551 tot 479 voor Christus. Hij was een van de meest invloedrijke figuren uit de Chinese geschiedenis. Hij werd geboren in de stad Qufu ( 曲阜 Qūfù ), in de huidige provincie Shandong ( 山东 Shāndōng ). Het beroemde boek De gesprekken van Confucius ( 论 语 Lúnyǔ ) bestaat uit een verzameling uitspraken van de beroemde leraar, opges- chreven door zijn leerlingen. Zijn leer wordt confucianisme genoemd. Confucius leefde ten tijde van de ʻPeriode van Lente en Herfstʼ, waarin sprake was van grote politieke instabiliteit; verschillende kleine Chinese staatjes, waaronder Lu ( 鲁 Lǔ ), voerden constant oorlog met elkaar. Confucius verlangde naar de vrede en stabiliteit van de periode ervoor, de Westelijke Zhou-dynastie ( 西周 Xī Zhōu ). Een centraal thema in het confucianisme betreft de rituelen ( 礼 Li). Dit zijn onder andere regels over hoe mensen met elkaar moeten omgaan. Zo moeten kinderen hun ouders altijd gehoorzamen, ook als ze het niet met hen eens zijn. Deze en andere regels moeten worden overgedragen door ʻwijzenʼ, mensen die uitblinken in voorbeeldig ge - drag. Confucius wordt beschouwd als hét voorbeeld voor leraren: mensen die door hun

19

Les 1 Waar ben je in de zomervakantie geweest?

voorbeeldig gedrag anderen opvoeden. Ook een leider moet een voorbeeld zijn voor zijn onderdanen. Volgens Confucius is een goed leider iemand die heel veel belang hecht aan zelfontwikkeling en verschillende situaties goed kan beoordelen. Een andere belangrijke gedachte uit het confucianisme is dat een man zijn positie in de samenleving te danken heeft aan zijn eigen morele ontwikkeling. Een heel belangrijke stap in deze ontwikkeling was de studie van klassieke werken. Een leerling moest deze helemaal uit het hoofd leren, zodat hij ook de morele problemen van zijn eigen tijd beter zou kunnen begrijpen. Gedurende het grootste deel van China’s dynastieke ges- chiedenis zou het uit het hoofd leren van klassieke werken een manier zijn om te slagen voor de staatsexamens, waarmee een man – vrouwen mochten in die tijden nog niet aan politiek doen – een hogere rang op de politieke ladder kon krijgen.

Het confucianisme heeft nog steeds een grote invloed in China, zoals op het onder - wijs. Het uit het hoofd leren van feiten staat centraal in het huidige Chinese onder- wijssysteem. Bovendien beschouwen veel Chinezen onderwijs als een essentiële voorwaarde om een goede baan te vinden. Chinese ouders hechten daarom erg veel belang aan het onderwijs van hun kinderen. Ze zijn bereid hun spaargeld en eventueel zelfs hun huis te verkopen om hun kind naar een betere school te kunnen sturen of beter onderwijs te bieden.

1 Zoek de naam ‘Periode van Lente en Herfst’ op en verklaar de naam. 2 Schrijf ‘Periode van Lente en Herfst’ op in karakters en pinyin. 3 Met welke invloedrijke historische figuur uit het Westen zou je Confucius kunnen vergelijken? Motiveer je antwoord met ten minste drie argumenten.

20

第一课 暑假去哪儿了?

自我测试 Zelftest

Thema 2: Kunst Thema 3: Reparatie Thema 4: Proefwerk Thema 1: Na de vakantie

Hoe goed beheers je de Chinese taal? Maak uit Chinees getoetst – 250 oefenvragen op weg naar B1 de volgende oefeningen:

Pagina

Oefening

Niveau ERK*

Werkvorm zelfstandig zelfstandig zelfstandig zelfstandig zelfstandig samen

25 26 54 67 71 74

44 47

A1 A1 A1 A1 A1 A1

7 7

13 29

* Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen

21

第二课 你拍了很多照片吗?

新词语 Nieuwe woorden

1 拍照片

pāi zhàopiàn

foto’s nemen

2 一百 3 的确 4 农村

yībǎi

honderd

díquè

inderdaad, werkelijk

nóngcūn

dorp

5 不是 A 就是 B

bùshì A jiùshì B

als het niet A is, dan is het B

6 发电邮

fā diànyóu

e-mail sturen

7 语音通话

yǔyīn tōnghuà

spraakoproep

8 跟

gēn

en, met

9 告诉 10 秘密 11 还说 12 生气 13 昆明 14 上海

gàosu

vertellen

mìmì

geheim

hái shuō

ook nog beweren, ook nog zeggen

shēngqì

boos

Kūnmíng

Kunming (stad in China)

Shànghǎi

Shanghai (stad in China)

22

第二课 你拍了很多照片吗?

会话 Dialoog

Thema 1: Na de vakantie

Nǐ pāile hěn duō zhàopiàn ma 你拍了 很 多 照片 吗? Bù shì hěn duō zhǐyǒu yībǎi zhāng 不是很 多,只有 一百 张。

Jordy:

国明:

Yībǎi zhāng díquè bù duō 一百 张 的确不多。

Jordy:

Nǐ kàn zhè shì Kūnmíng de yī gè nóngcūn Zhège dìfang bù rè 你看,这是 昆明 的一个农村。这个地方不热。 Zhè zhāng zhàopiàn shì Shànghǎi Shànghǎi xiàtiān hěn rè 这 张 照片 是 上海。上海 夏天 很热。 Zài Shànghǎi wǒ rènshile yī gè péngyou Xiànzài wǒ měitiān bùshì gěi tā 在 上海,我认识了一个 朋友。现在我 每天不是 给他

国明:

Thema 2: Kunst Thema 3: Reparatie Thema 4: Proefwerk

fā diànyóu jiùshì yòng Wēixìn yǔyīn tōnghuà gēn tā liáotiān 发 电邮,就是用 微信语音通话 跟他聊天。 Nǐ shuō de péngyou shì nánpéngyou háishi nǚpéngyou 你说 的 朋友 是 男朋友 还是女朋友?

Jordy:

Bù gàosu nǐ 不告诉你!

国明:

Wèishénme 为什么?

Jordy:

Zhè shì wǒ de mìmì 这 是我的 秘密。

国明:

Hái shuō shì péngyou yǒu mìmì yě bù gàosu wǒ 还 说 是 朋友,有秘密也不告诉我!

Jordy:

Bùyào shēngqì míngtiān gàosu nǐ ba 不要 生气,明天 告诉你吧!

国明:

23

Made with FlippingBook Annual report