Storytelling in de praktijk - Maarten van der Meulen

Waarom is storytelling interessant voor bedrijven? Hoe wordt story­ telling in de praktijk ingezet? Welke bedrijven gebruiken story­ telling in hun communicatie? Deze en andere vragen worden beant­ woord in dit eerste thema: oriënteren op verhalen. Hoofdstuk 1 leert je welke redenen er zijn om storytelling in te zetten voor bedrijven en welke basiskenmerken storytelling heeft. Hoofdstuk 2 toont aan de hand van voorbeelden welke soorten verhalen in de praktijk gebruikt worden.

Made with FlippingBook - Online catalogs