Storytelling in de praktijk - Maarten van der Meulen

Storytelling in de praktijk

Online studiemateriaal Op www.coutinho.nl/storytelling vind je het online studiemateriaal bij dit boek. Dit materiaal bestaat uit: • extra opdrachten voor het schrijven van dialogen en het stimuleren van crea- tiviteit; • een aantal invulbare tabellen bij opdrachten uit het boek; • links naar voorbeelden, casussen en de volledige teksten van de ingekorte voorbeelden uit hoofdstuk 2.

14

Made with FlippingBook - Online catalogs