Impact op afstand - Brigit Kolen

monologen over onderwijsontwikkeling dat hij inmiddels actief met me mee kan denken wanneer ik weer eens aan het brainstormen ben.

Om zo inclusief mogelijk te zijn, is dit boek genderneutraal geschreven.

Ik wens eenieder die voor de uitdaging van online onderwijs staat, veel energie en inspiratie toe. En houvast, met behulp van dit boek.

Brigit Kolen Gemert, oktober 2020

Made with FlippingBook Publishing Software