Impact op afstand - Brigit Kolen

Impact op afstand Online lesgeven in het hoger onderwijs

Brigit Kolen

c u i t g e v e r ij

c o u t i n h o

bussum 2020

Made with FlippingBook Publishing Software