Impact op afstand - Brigit Kolen

1 • Eerste hulp bij online onderwijs

iedereen – even op alle knoppen willen drukken en met de mogelijkheden willen spelen. Houd hierbij één van de regels van de nettiquette in je achter hoofd: heb geduld. Ga de dialoog aan met je studenten en maak afspraken over wat voor gedrag je van ze verwacht. Is een student echt een stoorfactor, onthoud dan de naam en ga na afloop van de les in gesprek. Doe dit bij voorkeur telefonisch of via beeldbellen. Door een student aan te spreken, geef je diegene het signaal dat storend gedrag wordt opgemerkt, ook al zit iemand ‘anoniem’ achter een scherm. Iemand kan een bijeenkomst ook onbewust verstoren. Een microfoon vangt bijvoorbeeld muziek op, of een gesprek dat in de naastgelegen ruimte plaatsvindt. Mocht dit gebeuren, vraag de student in kwestie dan de micro foon even uit te zetten, of zet zelf alle microfoons uit. Een vraag stellen buiten de les Laat studenten weten hoe ze buiten de lessen om hun vragen kunnen stel len, bijvoorbeeld per e-mail of via WhatsApp. Dat is laagdrempelig: een student die in de klas geen vraag durft te stellen, durft dat misschien wel via de mail of het chatprogramma. Zonde is wel dat studenten zo niet van elkaars vragen kunnen leren. Spreek ook met je studenten af wanneer je op deze vragen reageert. In tij den van snelle social media verwachten studenten instant gratification ; ze zijn gewend op hun wenken te worden bediend (Ahlers & Boender, 2019), ook als ze hun vraag op vrijdagavond stellen. Gebruik de digitale leeromgeving om discussies op te starten. Door een aantal ‘masterposts’ te maken met thema’s waar studenten op kunnen rea geren met hun vragen, creëer je orde. Denk aan rooster, toetsing, lesinhoud en studiestof. Moedig studenten aan om hun vraag op de juiste plaats te stellen en op elkaar te reageren. Maak afspraken over hoe studenten een vraag stellen in de digitale leerom geving. Moeten ze je bijvoorbeeld taggen, zodat je een melding krijgt? Of kijk je zelf op vaste tijden naar deze discussies om de vragen te beantwoor den? Kies een methode die bij jou past. Ook hier geldt: bespreek met je collega’s hoe zij het aanpakken. Als iedereen een andere methode hanteert, kan dit voor studenten erg verwarrend zijn.

28

Made with FlippingBook Publishing Software