Impact op afstand - Brigit Kolen

1.2 • Achter ’t scherm in overhemd en joggingbroek: nettiquette

je studenten wat je acceptabel vindt. Zeker bij (inter)actieve online bijeen komsten is het wenselijk dat studenten zich in een geschikte werkomgeving bevinden. Zij moeten dan immers in staat zijn om antwoord te geven op vragen en om actief aan opdrachten te werken. En over de veiligheid van inloggen terwijl je aan het autorijden bent, zal ik maar zwijgen. Een vraag stellen tijdens de les Je wilt graag dat studenten hun vragen stellen tijdens de online bijeenkomst, maar met een grote groep wil je tegelijkertijd voorkomen dat mensen door elkaar heen praten. Niemand is dan nog te verstaan. Digitale omgevingen als Teams bieden de mogelijkheid om digitaal je hand op te steken. Daar naast is er bij elke meeting een chatfunctie beschikbaar. Spreek met je studenten een prettige werkwijze af. Het kan vermoeiend zijn om tijdens een intensieve les ook de chat in de gaten te houden. Je ziet ook niet goed wat studenten doen als je je scherm deelt om een presentatie te geven. Hierna volgen enkele opties om met vragen om te gaan: ˝ Vraag studenten om digitaal hun hand op te steken als ze een vraag heb ben. Vraag ze om niet verbaal in te breken in je les. Check dus regelma tig of er digitale handen omhoog staan. ˝ Laat vragen die even kunnen wachten, stellen in de chat. Plan vaste mo menten in waarop je op die vragen ingaat. ˝ Nodig studenten uit om op elkaars vragen te reageren in de chat; wie weet helpen ze elkaar zo verder. In het laatste geval is het wel wenselijk dat er toezicht is op de chat, om te voorkomen dat de studenten afwijken van het onderwerp. Je kunt er bij voorbeeld voor kiezen je online les samen met een vakcollega te geven. De een houdt dan de chat bij, terwijl de ander de instructie doet. Voeg je hiervoor twee groepen samen, dan creëer je ruimte om meer studenten tegelijkertijd te helpen. Als de studenten in kleinere groepen uiteengaan, in break-outgroepen of kanalen, kunnen jij en je collega ‘langsgaan’ voor begeleiding. Een andere optie is om een of meer studenten de rol van mo derator te geven. Studenten kunnen onderling bepalen wie die rol op zich neemt, of je kunt per les een aantal mensen aanwijzen. Storende studenten tijdens de les Het kan voorkomen dat studenten storend gedrag vertonen tijdens de les. Zeker als online onderwijs volgen nieuw voor hen is, zullen zij – net als

27

Made with FlippingBook Publishing Software