Impact op afstand - Brigit Kolen

1.2 • Achter ’t scherm in overhemd en joggingbroek: nettiquette

Binnenkomen Spreekmet studenten af hoe ze binnenkomen: camera enmicrofoon aan of uit? Misschien heeft jouwonderwijsinstelling hier al afspraken over gemaakt. Fijn is in elk geval om studenten te vragen ‘in te checken’, bijvoorbeeld door te groeten via de chat of met de camera aan even gedag te zeggen. Afhankelijk van het beleid van je instelling kun je ook afsprekenmet studenten dat ze zich afmelden als ze er niet bij kunnen zijn, of je van tevoren inlichten als ze later komen. Zorg er zelf voor dat je al online bent voordat de les begint, zodat je ieder een kunt begroeten die binnenkomt (Leraar24, 2020). Zo voelt de student zich gezien, en dat verlaagt het gevoel van anonimiteit. Ideeën voor check ins, energizers en ijsbrekers om je les mee te starten vind je in hoofdstuk 7. Weggaan Studenten ‘verdwijnen’ soms gedurende de les. En als de camera niet aanstaat, heb je dat vaak niet eens door. Door naast een vast ritueel bij binnenkomst ook standaard een afsluiting in te zetten, weet je wie er nog zijn en worden studenten gestimuleerd om te blijven tot het einde van de bijeenkomst. Als een reactie uitblijft, is dan snel duidelijk dat iemand halverwege is afgehaakt. In paragraaf 8.2 en 8.5 staan werkvormen die op interactieve wijze bijdra gen aan verwerking van de stof, en in hoofdstuk 9 vind je tips die je helpen om zicht te houden op de aanwezigheid tegen het einde van de les. Kondig wel aan het begin aan dat je van plan bent na te gaan wie er aan het einde nog is – dit kan studenten motiveren om te blijven. Hoofdstuk 4 en 5 geven een overzicht van middelen die je tijdens de les kunt inzetten om het werk van studenten op afstand zichtbaar te maken, ook met de camera uit. Schriftelijke communicatie Wees in online schriftelijke communicatie voorzichtig met uitroeptekens, hoofdletters en humor. Heb respect voor en geduld met elkaar (Achieve Virtual, z.d.). Wen je aan om eerst te toetsen of je het bericht goed begre pen hebt voor je erop ingaat. Spreek af dat je studenten dit ook doen. En waar het op social media eenvoudig is om woorden af te korten zodat je ‘ff antwoord kunt geven’, is het goed er een gewoonte van te maken om in de digitale leeromgeving altijd zakelijk te schrijven (Achieve Virtual, z.d.). Ook in het toekomstige werkveld zullen studenten te maken hebben met digitale communicatie. Het is dus goed om ze daar tijdens de opleiding ook al in te coachen.

25

Made with FlippingBook Publishing Software